Linkovi

<img align=left border=1 width=90 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/220_technology.gif">Mogu li slepi da vide uz pomoæ muzike? - 2005-01-28


Postdiplomac na univerzitetu Kornel, u amerièkoj državi Njujork, Viktor Vong, našao se pred naizgled nerešivim problemom.

U okviru priprema za ispit iz jednog predmeta trebalo je da prouèava kolor mape gornjih slojeva atmosfere. To ne bi bilo ništa teško da Vong nije slep od svoje sedme godine. Ali kako slepi ljudi imaju veoma izoštren sluh, Vong je došao na ideju da pokuša nekako da mape pretvori u zvuke. Zajedno sa dvojicom kolega - kompjuterista, poèeo je da razmišlja o moguænosti da se razvije uredjaj koji bi boje spektra pretvarao u tonove klavira. Kao davaè ulaznog signala poslužila je specijalna stona elektronska tabla, po velièini istovetna sa kompjuterskim ekranom. Povlaèeæi po tabli elektonsku pisaljku, kao kompjuterskog miša, Vong je mogao da njenim vrhom takoreæi opipava sliku i svaku boju pretvori u drugi ton. Softver ima dodatnu moguænost da koordinate po iks i ipsilon osi saopštava sintetièkim glasom. Uvežbavanje èitanja mapa uz pomoæ zvuka nije išlo lako, kaže Vong, pa je ekipa poèela da koristi kombinaciju elektronske table i grubog crteža štampanog Brajevom azbukom, položenog preko nje. Papir sa plitkim reljefom omoguæavao mu je da proèita osnovne obrise mape, dok su zvuci davali fine detalje. Èitav projekat, zapoèet prošle godine, još je u eksperimentalnoj fazi, ali njegovi tvorci veruju da æe jednoga dana i drugi slepi nauènici i inženjeri moæi da èitaju crteže i mape slušajuæi zvuke klavira.

XS
SM
MD
LG