Linkovi

31. januara 1940. isplaæen prvi èek za socijalno osiguranje - 2005-01-27


31. januara 1940. Vlada SAD isplatila je Idi Mej Fuler 22 dolara i 50 centi za na osnovu prvog èeka za socijalno osiguranje. Zakon o socijalnom osiguranju donet je na inicijativu predsednika Frenklina Ruzvelta kako bi se starijim Amerikancima - od kojih su mnogi izgubili svu svoju uštedjevinu tokom velike krize 20-tih godina - omoguæilo da ne žive u strahu od siromaštva. Pomoæ od socijalnog osiguranja danas dobijaju desetine miliona Amerikanaca, meðu kojima su i invalidi, i èlanovi porodica preminulih koji su godinama plaæali socijalno osiguranje. Socijalno osiguranje je postalo toliko važno, da se svaka inicijativa smanjivanja premije osiguranja - èak i u vreme najgorih kriza - smatra politièkim samoubistvom inicijatora promene. Meðutim, sve više se vode debate o tome kakve izmene bi trebalo napraviti da bi se obezbedila sredstva za plaæanje premija sve veæem broju socijalnih osiguranika. Predsednik Buš je najavio da æe u njegovom drugom mandatu reforma sistema socijalnog osiguranja biti visoko na listi prioriteta. Njegov predlog je da mladi radnici deo novca namenjen za socijalno osiguranje, uplaæuju u neki od privatnih investicionih fondova po sopstvenom izboru.

XS
SM
MD
LG