Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/space-suit-composite1.jpg">Svemirska odela doživljavaju revoluciju - 2005-01-27


Kada jednoga dana amerièki astronauti budu ponovo krenuli u istraživanja drugih planeta, na sebi æe verovatno imati odela razlièita od sadašnjih teških i krutih skafandera.

Na tehnièkom univerzitetu u Bostonu, poznatom kao Masaèusetski tehnološki institut, struènjaci razvijaju novu vrstu takozvane ”bio odeæe,“ za koju kažu da æe biti znatno lakša i elastiènija. Veštaèka mišiæna vlakna utkana u tu ”drugu kožu“ pojaèavaæe prirodne mišiæe i èitavom odelu davati dodatnu èvrstinu. Osim toga, u njoj æe se nalaziti oprema za komunikaciju, biosenzori, kompjuteri, pa èak i planinarska oprema. Istraživaèi kažu da æe astronauti najpre oblaèiti sloj elastiène bio-odeæe, krojene taèno po meri. Preko toga doæi æe èvrsti grudni oklop sa sistemima za održavanje života i sa njim spojena kaciga od specijalne, providne plastike. Noge æe, naravno, biti zaštiæene èizmama, dok æe èitavo odelo biti pod pritiskom da bi se kontriralo prirodnom pritisku u organizmu.

U eksperimentima sa bio-odeæom nauènici se oslanjaju na novopronadjene materijale kao što je pena sa otvorenom æelijskom strukturom ili tehnologija ”mišiæavih žica.“ Istovremeno, pozajmljuju ideje od amerièkih oružanih snaga, koje takodje razvijaju nove materijale za borbenu odeæu buduænosti. Krajnji cilj je da se astronaut i njegova odeæa nadju u nekoj vrsti simbioze, u kojoj bi ljudsko telo i veštaèka koža pomagali jedno drugom da se održe u opasnim uslovima kakvi vladaju u svemiru.

XS
SM
MD
LG