Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/return-to-auschwitz_Kitty-Hart-Moxon_150.jpg">Svetski lideri i preživeli okupili su se u Aušvicu u znak seæanja na žrtve tog logora smrti - 2005-01-26


Veliki broj svetskih lidera æe se danas prikljuèiti preživelima u zloglasnom nacistièkom logoru smrti Aušvic radi ceremonije kojom se obeležava 60 godišnjica od kako su ga sovjetske trupe oslobodile.

To je hladno, mraèno i sumorno mesto, posebno po zimskom danu, pod snegom i sa temperaturom ispod nule. Medjutim, danas æe Aušvic, evropski simbol ljudskog varvarstva, biti u centru pažnje dok nekoliko hiljada preživelih i neki od vojnika Crvene armije koji su ga oslobodili odaju poštu, kako se procenjuje, milion i po ljudi koji su izgubili živote u gasnim komorama ili su umrli od iscrpljenosti, gladi ili bolesti. Bar 30 šefova država i vlada æe uèestvovati na ceremoniji sa ciljem seæanja na pale žrtve Aušvica i lekcije nauèene tokom Holokausta. Veliku veæinu žrtava Aušvica èine Jevreji. Medjutim, Romi, homoseksualci, sovjetski ratni zarobljenici i pripadnici anti-nacistièkog pokreta širom Evrope kao i stotine hiljada Poljaka su takodje likvidirani u tom logoru. Jedan od preživelih 82 godišnji Jevrejin Hans Kenig prièa:

”Prvi utisak je da je ovo pakao...sve miriše na nagorelo meso, znoj. Teško je to zaboraviti.“

Aušvic je sinonim za hladnokrvan efikasan genocid i totalnu degradaciju ljudskog roda. Evropski lideri su upozorili da se borba protiv netolerancije nastavlja. Nemaèki kancelar Gerhard Šreder je, rekavši da ga je stid zbog užasa nacistièke ere, istakao:

”Veæina Nemaca danas ne oseæa krivicu za Holokaust. Ali oni snose izvesnu odgovornost. Seæanje na rat i nacistièki genocid je deo našeg ustava. Za neke je to teret koji je teško trpeti.“

Rajnhard Majlic je imao 60 godina da razmišlja ko je kriv za Holokaust. On se prikljuèio Nacistièkoj stranci kad mu je bilo 18 godina.

”Još uvek je prisutan impuls da se odupremo istini, jer je ona ponižavajuæa. Moramo prihvatiti, da smo kao nacija bili kriminalci i kukavice.“

Ne dele svi u Nemaèkoj njegovo gledište. Kao što ukazuje nedavna anekta više od polovine Nemaca je sito stalnih prièa o Holokaustu. Medjutim, jevrejski lideri upozoravaju da ne treba zaboraviti šta se odigravalo u Aušvicu i drugim nacistièkim logorima smrti. Rabin Izrael Singer kaže:

”Sramno je da je lekcija koja se rodila iz preispitivanja prošlosti celog kontinenta tako brzo zaboravljena.“

Medjutim, mada se svet seæa užasa nacizma, da li zaboravlja nedavne tragedije poput genocida u Kambodži tokom sedamdesetih i u Ruandi 1994.godine? Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan je ove nedelje rekao u Generalnoj skupštini UN-a da je svet od kako se odigrao Holokaust, na svoju sramotu propustio više puta da spreèi ili zaustavi genocid. On je lièno preuzeo odgovornost za propust Ujedinjenih nacija da brzo reaguju na masovna ubistva u Ruandi dok je bio direktor odeljenja za mirovne operacije svetske organizacije.

XS
SM
MD
LG