Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/media-corruption.jpg">Uloga istraživaèkog novinarstva ima neprocenjiv znaèaj u globalnoj borbi protiv korupcije - 2005-01-26


Zvaniènici Olimpijskih igara su suspendovali, a moguæe je i da æe da iskljuèe bugarskog èlana Komiteta, Ivana Slavkova, zbog uèestvovanja u podmiæivanju. Organizovanu prodaju glasova prilikom izbora zemlje domaæina Igara 2012, obelodanio je jedan novinar, posle jednogodišnjeg istraživanja tokom kojeg je korišæena i skrivena kamera. Slavkov je rekao da je sve to namešteno.

Meðutim, izvršni urednik u vašingtonskom Centru za integritet javnosti, Bil Elison, kaže da novinari-istraživaèi imaju glavnu ulogu u skidanju vela tajnosti koji zaklanja kriminalce.

Novinari, da bi otkrili korupciju, tragaju za informacijama - na primer informacijama o zvaniènicima izabranim da služe u interesu javnosti.

“U Nju Džerziju je bio senator koji se zvao Robert Toriseli, ugledni demokratski senator koji se kandidovao protiv gotovo nepoznatog kandidata Republikanske stranke bez skoro ikakvog politièkog iskustva i teorijski je trebalo ubedljivo da bude ponovo izabran 2002, ali je primio ‘Roleks’ sat od jednog darodavca koji mu je dao i dijamantske minðuše kao poklon za njegovu devojku, a onda je jedan novinar uspeo da prikupi dokumentacju o tome i - objavi prièu”, objašnjava Elison.

Senator Toriseli je ispao iz trke i bio primoran da se izvini svima koji su se zalagali za njega i verovali u njega.

Novi trend u istraživaèkom novinarstvu podrazumeva i prelazak odreðenih granica. Novinari su se nedavno udružili da bi ispitali poresku dokumentaciju nekih multinacionalnih kompanija. Tako su otkrivene neke uznemirujuæe sheme u brojnim industrijskim granama, ukljuèujuæi i duvansku.

“Otkrili smo kako duvanske kompanije širom sveta izbegavaju da plate akcize i u nekim sluèajevima saraðuju sa organizovanim kriminalom da ne bi platile porez na cigarete i da bi ih iznele ih na ulicu po mnogo nižim cenama”, kaže Elison.

Pojedini novinari su takoðe uporeðivali prikupljene podatke o pritisku da se u nekim siromašnim zemljama sprovede privatizacija vode. Borci za ljudska prava i drugi, tvrde da Svetska banka podržavajuæi privatizaciju, vrši pritisak na politièare koji ne mora da bude u skladu sa etikom.

“Uvreženo je mišljenje da Svetska banka ‘traži da radimo nešto da bi nam odobrila kredite’ - što predstavlja moæan podsticaj da se nastavi sa tim i da vam se privatizuje vodeni sistem”, kaže Elison.

Ali Denijel Kaufman iz Svetske banke izražava sumnju da æe novinari tu moæi da pronaðu nešto konkretno i dodaje da još nisu pronaðeni ikakvi dokazi da sama privatizacija poveæava korupciju.

Istraga se meðutim nastavlja. Èest je sluèaj da veæi novèani ulog otežava traganje za istinom i poveæava rizik za novinare - kada objave ono što su našli. Novinar Karlos Kardosa iz Mozambika je pre pet godina ubijen.

Njegova udovica kaže da nije bio uplašen i da se nije plašio da obelodani stvari za koje je smatrao da su pogrešne u mozambièkom društvu.

Kardosina udovica kaže da je njen suprug objavio dokaze bankarske prevare u Mozambiku, povezane sa organizovanim kriminalom i zvaniènicima vlade. Od zemlje do zemlje, širom sveta, novinari su pri istraživanju korupcije suoèeni sa razlièitim teškoæama. Ovde u Sjedinjenim Državama, dostupnost odreðenih zvaniènih informacija je garantovana, ali su novinari i dalje suoèeni sa otezanjem koje ih ometa da doðu do dokumenata koje traže.

Bil Elison tvrdi da je u svetu sve to mnogo opasnije, ali da je uprkos tome, otkrivanje korupcije centralna dužnost medija koji su obavezni da informišu javnost, èak i kada se njihova otkriæa ne dopadaju pojedincima uhvaæenim u snop reflektora.

XS
SM
MD
LG