Linkovi

Nikolas Vajt pojašnjava preporuku Međunarodne krizne grupe da Kosovo do kraja godine dobije nezavisnost


Meðunarodna krizna grupa preporuèuje da Kosovo dobije nezavisnost i upozorava da konaèan status pokrajine mora da bude rešen do sredine iduæe godine. Sve strane na Kosovu moraju hitno poèeti da rade na stvaranju nezavisnog Kosova, gde postoji velika pretnja od novih nemira i novog graðanskog rata - navodi se u najnovijem izveštaju Meðunarodne krizne grupe.

Nikolas Vajt, direktorom programa Medjunarodne krizne grupe za Evropu podseæa da je meðunarodna šestoèlana Kontakt grupa za Kosovo ta koja je sredinu 2005. odredila kao godinu u kojoj æe pokušati da poène proces rešavanja konaènog statusa pokrajine, uz uslov da lokalne kosovske vlasti pokažu da su sposobne da njome upravljaju na adekvatan naèin.

"S druge strane", dodaje Vajt, "oèigledno je da meðunarodni protektorat na Kosovu ne može da se održava bez saglasnosti njegovih žitelja, koji veæ uveliko pokazuju znake nezadovoljstva postojeæim stanjem".

Vajt se posebno osvrnuo na preporuku Meðunarodne krizne grupe da kosovske vlasti moraju da garantuju zaštitu manjinskih prava na Kosovu, posebno srpskoj zajednici koja je sumnjièava prema stvarnim namerama sadašnje kosovske vlade:

“Srpska manjina je zaplašena, i to s razlogom s obzirom na dosadašnje loše postupke kosovskih Albanaca. Jedna od važnih preporuka je da kosovske vlasti poènu sprovoðenje hitnih mera za zaštitu srpske manjine, koje ne bi bile puko obeæanje zaštite njihovih prava u nekom buduæem ustavu nezavisnog Kosova, veæ konkretnim merama i aktivnostima kojima bi se gradilo meðusobno poverenje. Jedna od tih mera je povratak Srba u Prištinu, kako bi pokazali da je Priština i njihov grad. Standard koji predviða zaštitu manjina na Kosovu predstavlja jedini standard na osnovu kojeg bi trebalo ocenjivati voðstvo kosovskih Albanaca”, kaže Vajt.

Na pitanje da li je Beograd spreman da prihvati nezavisnost Kosova Vajt je kaže:

“Jasno je da se srpski politièari, bez obzira na politièko opredljenje, protive nezavisnosti Kosova. To je nešto sa èime moramo da živimo, dok oni moraju sa tim da se suoèe. Oni ne nude bolju alternativu. Ne postoji plan Srbije za vraæanje Albanaca pod upravu Beograda. Naš je stav da Srbija mora da shvati da je njena uloga u zaštiti Srba u okviru Kosova i da više ne može da vlada tom pokrajinom.”

Nikolas Vajt smatra da æe, amerièke trupe moæi da se povuku sa Kosova, èim pitanje statusa pokrajine bude rešeno.

XS
SM
MD
LG