Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/korupcija.jpg">Otvorena rasprava o korupciji jedan je od naèina borbe protiv te pošasti savremenog društva - 2005-01-24


Bivši šef “Enrona”, Ken Lej, suoèen je sa federalnim optužbama za raèunovodstveni skandal koji je uzdrmao i Vol strit...

Branilac bivšeg ukrajinskog premijera Pavla Lazarenka najavljuje d aæe se žaliti na presudu izreèenu njegovom klijentu za iznuðivanje i pranje novca - prekršaje koje je Lazarenko poèinio dok je služio kao premijer. U Meksiku, u javnosti se pojavila jedna nova eksplozivna traka u sluèaju podmiæivanja jednog istaknutog biznismena i jednog moænog politièara... Ovi izdvojeni sluèajevi iz 2004, samo su detalji velike slike o korupciji. Eksperti procenjuju da godišnja cena korupcije dostiže tri bilijarde dolara. Nensi Bosvel, iz organizacije “Transparensi internešenal”, kaže da je to samo vrh ledenogbrega.

“Ovim nije obuhvaæena utaja. Nije obuhvaæen nijedan od brojnih drugih naèina korupcije koji samo proširuju ceo problem. Nisu ukljuèeni mostovi koji ništa ne premošæavaju, putevi koji nigde ne vode, projekti koji se prave na štetu obrazovanja, zdravstven zaštite i osnovnih, ljudima zaista neophodnih usluga”, kaže Nensi Bosvel, èija organizacija “Transparensi intrenešenal”, svake godine rangira zemlje na osnovu procene integriteta vlasti. Najnoviji rezultati pokazuju da veæina zemalja na lestvici od 1 do 10 ima manje od 5 poena.

A od Angole do Ekvadora i Azerbejdžana, taj indeks ukazuje na direktnu piovezanost korupcije i siromaštva.

Nensi Bosvel kaže da èak i u bogatim zemljama, koje imaju naftu i druga prirodna bogatstva, i dalje možete da naiðete na enormno siromaštvo i shvatite da su one istovremeno na dnu lestvice korupcije.

I dok uviðanje svega toga pomaže, cela prièa je mnogo složenija.

“Oduvek je bilo korupcije, ali ono što pokušavamo da sagledamo jeste šta omoguæava njeno širenje”, kaže...

Bil Alison, izvršni urednik u Centru za integritet javnosti, koji dodaje da zemlje koje objavljuju detalje o korupciji mogu da se shjvate kao korumpiranije od onih koje takve podatkle kriju. Zbog toga njegova organizacija rangira zemlje prema naporima koji se ulažu u borbu sa korupcijom i u vlasti i u privatnom sketoru.

“Integriteta isto tako nema ni u poslovnom svetu”, kaže Elison, dodajuæi... da kompanije mogu da pokrenu pitanja etike èak i kad nema kršenja zakona. Na primer, multinacionalni naftni gigant “Halibarton”, kompanija koju je nekada vodio amerièki potrpedsednik Rièard Èeni, došla je pod udar posle sklapanja amerièkih ugovora u Iraku...

“Sada potpredsednik Èeni govori da nema nikakve veze sa ‘Halibartonom‘, da nema veze sa tim ugovorima i, ruku na srce, apsolutno nema ni dokaza da je povezan sa tim. Istovremeno, ne mogu da verujem da svi koji sede u Pentagonu i rade sa tim ponudama iz ‘Halibartona‘, nemaju predstavu ko je bio izvršni direktor te kompanije”, zakljuèuje Alison.

Kakav god bio rezultat istrage u “Halibartonu”, eksperti kažu da to što razlièite organizacije pomno prate situaciju, ima pozitivne posledice. Ipak, zemljama koje su ogrezle u korupciji nije lako da otvore knjige. “Transparensi internešenal” je nedavno okupio neke nove lidere koj su izabrani na osnovu obeæanja da æe oèistiti korupciju...

Nensi Bosvel kaže da je meðu njima bio i jedan kenijski zvaniènik koji je - kako kaže - bio veoma hrabar u pogledu otvorenog i iskrenog istupanja i koji je rekao da su nauèene odreðene lekcije. “Jedna od njih je da su ta steèena prava stvorila praktièno paralelnu državu. Oni imaju poluge moæi na dohvat ruke. Uvode zakone koji im pomažu da nastave korupciju. A menjanje toga je užasno teško” kaže Nensi Bosvel.

Teško, ali ne i nemoguæe... decembra 2003, Ujedinjene nacije su usvojile konvenciju protiv korupcije koja je prvo meðunarodno zakonsko sredstvo za podizanje optužnice protiv prekršilaca. Peruanska vlada je nedavno iskoristila tu konvenciju da zatraži od Japana izruèenje bivšeg predsednika Alberta Fudžimorija, koji je optužen za proneveru javnih fondova. U zemljama dugo pogoðenim korupcijom, izvoðenje zvaniènika pred sud može da potraje dok se ne oèisti ceo sistem i u javnosti ne obnovi oseæanje nacionalnog ponosa.

XS
SM
MD
LG