Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_inauguration_bush_speech_20jan05_150_preview.jpg">Buš: Sjedinjene Države æe nastaviti da vode rat protiv terorista izvan svojih granica - 2005-01-22


Predsednik Džordž Buš je izjavio da æe jedan od glavnih zadataka u naredni èetiri godine njegovog obnovljenog mandata posvetiti spreèavanju teroristièkih mreža da se domognu oružja masovnog uništenja. Demokrate, pak, zahtevaju od Bušove administracije da izdvoje veæa sredstva za domaæu bezbednost.

Po reèima predsednika Buša, njegov glavni zadatak u sledeæe èetiri godine je širenje slobode i demokratije na Bliskom Istoku u cilju okonèanja beznaða i ozlojeðenosti koji pothranjuju terorizam.

“Sjedinjene Države æe nastaviti da vode rat protiv terorista izvan svojih granica, da se ne bi sa njima morali da borimo na našem tlu. I dalje æemo da radimo na tome da najopasnije oružje ne dospe u ruke terorista i tiranina. Amerièki narod æe ostati uz narode Avganistana i Iraka dok budu gradili slobodna i demokratska društva u svojoj zemlji -- jer kada Amerika da reè ona mora i da je održi.”

U Iraku pred izbore iduæe nedelje, nasilje se nastavlja. Bušova administracija priznaje da glasanje neæe biti savršeno, ali insistira da je to korak ka demokratiji u Iraku. Po oceni zvaniènika Bele kuæe, teroristi svojim stalnim napadima dokazuju da dobro znaju da im uspešni izbori neæe iæi na ruku u nastojanju da ponovo uspostave tiraniju Sadama Huseina. U svom redovnom nedeljnom radijskom obraæanju naciji, predsednik Buš je takoðe rekao da je tokom njegovog prvog mandata Amerika izdržala probu i pokazala na da je na visini zadatka.

“Uzvraæajuæi na napade na našem tlu, mi smo uhvatili i ubili teroriste svuda u svetu. Preduzeli smo korake bez presedana da obezbedimo našu zemlju, dok su naši vojnici oslobodili od represije milione ljudi”.

Predsednik Buš je ujedno izneo i nekoliko svojih unutrašnje-politièkih ciljeva, pre svega sprovoðenje reforme poreskog sistema i socijalnog osiguranja. Odgovor demokrata na predsednikov današnji radijski govor, dala je guverner države Vašington, Kristin Gregoar. Ona je pozvala predsednika Buša da uspostavi novo partnerstvo federalne i vlada saveznih država u zaštiti zemlje od novih teroristièkih napada.

“Federalna vlada nameæe nove bezbednosne zahteve našim gradovima i okruzima, dok lokalnoj policiji i vatrogasnoj službi èiji su budžeti veæ optereæeni, ne obezbeðuje nikakva dodatna finansijska sredstva,” rekla je Gregoar.

Na poèetku svog drugog mandata, predsednik Buš planira da održi susrete sa Afro-amerièkim liderima i èlanovima Kongresa, kao i da održi dva govora o potrebi reforme zdrastvenog osiguranja.

XS
SM
MD
LG