Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voa_russian_press_15nov04_150_russian.jpg">Evropska stampa o Bušovom inauguralnom govoru - 2005-01-21


Španci ga ocjenjuju kao "mesijanski, arogantan i trijumfalan", njemaèki Di Tagescajtung kaže da je to bio "hladno otrežnjenje za sve koji još uvijek nisu navikli da slušaju takvu retoriku".

Španski El Periodiko, pored zapažanja o aroganciji u tonu Bušovog drugog po redu inauguralnog govora, primjeæuje da amerièki predsjednik, zloupotrebom rijeèi "sloboda", i pozivajem na "božiju volju", priziva zle slutnje, kakve budi sjeæanje na èinjencu da su takve ideje bile manipulisane u vezi sa iraèkim zbivanjima.

Njemaèki Di Tagescajtung opisuje predsjednika Busha kao "èoveka koji sjedi na èelu države i oštri svoje oružje", ne nudeæi nadu da æe se stvari u novom mandatu znaèajnije promijeniti, niti nudeæi èak bilo kakvu orginalnost u svome istupu...

Nešto blaži je danas Zidojèe Cajtung, koji kaže da sada cijeli svijet èeka na odgovor da li æe predsjednik Buš biti stvarno drugaèiji u svome drugom mandatu...

Primjeti se, uz to, da bez obzira na sve maglovitije prespektive iraèkog angažmana, Bušov osjeæaj misije nije znaèajnije poljuljan.

Èini se da su Bušovom govoru i stavovima skloniji na istoku Europe- èeške Gospodarske Novine primjeæuju da se amerièki predsjednik barem drži svojih ciljeva, dok još uvijek ostaje nejasno da li ih sada namjerava dosegnuti na naèin drugaèiji od veæ vidjenog i da li æe sada u tom poslu imati nešto više uspjeha.

Rusi odnose sa Amerikom gledaju kroz prizmu relacija dva predsjednika, pa tako Krasnaja Zvezda tvrdi da reizbor Buša nije najgora stvar koja se mogla desiti- te da deklarirana srdaènost šefa amerièke administracije prema predsjedniku Putinu, mora rezultirati neèim pozitivnijim za odnose Rusije i Amerike

XS
SM
MD
LG