Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/sony_SDR4X_robot_1apr02.jpg">Japanski robot pamti narodne igre - 2005-01-20


Japanski nauènik Katsuši Ikeuèi došao je na neobiènu ideju kako da se saèuvaju komplikovani pokreti tradicionalnih japanskih narodnih igara, koje polako padaju u zaborav.

Slièno kako se to radi u savremenim animiranim filmovima, specijalnom kamerom snimio je živog igraèa, a zatim njegove pokrete preveo na kompjuterski jezik. Ali umesto da te podatke ubaci u kompjuter za animacije, profesor Ikeuèi ih je ubacio u mozak industrijskog èovekolikog robota kompanije Kavada (Kawada Industries), HRP-2, od milošte zvanog ”Promet.“ Ta mašina, namenjena težim poslovima na gradjevinama, visoka je 154 santimetra, a zajedno sa baterijama teži 58 kilograma. Prometovo telo i udovi imaju 30 takozvanih stepeni slobode, odnosno osovina oko kojih mogu da se savijaju, što njegove pokrete èini veoma sliène ljudskim, a noge i stopala su konstruisani tako da može da hoda i po neravnom terenu. Pokreti ovog robota su spori i oprezni, što znaèi da ne bi bio u stanju da igra kolce, ali je idealan za spore japanske igre uz zvuke laute i drugih tradicionalnih instrumenata. Inaèe, kompanija Kavada uskoro namerava da poène da iznajmljuje svoje robote za nauènoistraživaèke eksperimente. HRP-2 ”Promet“ naroèito je pogodan zbog toga što ima takozvanu otvorenu arhitekturu, što u prevodu znaèi da rado uèi nove stvari.

XS
SM
MD
LG