Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_us_condoleezza_rice_bush_13jan05file_150_eng.jpg">Profil Kondolize Rajs  - 2005-01-16


Kondoliza Rajs je savetnik u koga predsednik Buš ima najviše poverenja, što je i sam jasno dao do znanja kada je pre nekoliko meseci predložio na mesto državnog sekretara.

“Tokom prethodne èetiri godine oslanjao sam se na njene savete, crpeo pouke iz njenog velikog iskustva i cenio njenu razboritost i postojanost u mišljenju. Sada sam poèastvovan da je pristala da bude èlan mog kabineta.”

Saradnja Kondolize Rajs i predsednika Buša poèela za vreme mandata Džordža Buša starijeg, kada je Rajsova bila struènjak za pitanja Sovjetskog Saveza u Nacionalnom savetu za bezbednost. Tokom 2000. savetovala je Džordža Buša u pitanjima inostrane politike, a posle njegovog izbora za predsednika, došla je na mesto Svetnika za nacionalnu bezbednost.

Kondoliza Rajs roðena je u Birmingemu u Alabami pre 50 godina, njen otac je bio administrator na fakultetu, a majka uèitelj muzike. Poèela je studije na Denverskom univerzitetu sa željom da bude pijanista, meðutim, zainteresovala se za inostranu politiku posle predavanja Džozefa Korbela, oca bivšeg državnog sekretara Madlen Olbrajt. Kondoliza Rajs je doktorirala 1981., a nerednih šest godina provela je kao glavni finansijski službenik univerziteta Stenford u Kaliforniji. Rajsova odlièno svira klavir, aktivno se bavi sportom, a pored engleskog, govori ruski, francuski i španski.

Brent Skoukroft, bivši svetnik za nacionalnu bezbednost, koji je i doveo Rajsovu u Belu kuæu, kaže da æe se njene ove dužnosti u Stejt departmentu razlikovati od prethodnih:

“Posao državnog sekretara ima nešto što posao savetnika za nacionalnu bezbednost nema: on je van zvaniène politike, razvija podršku aktuelnoj politici i amerièkom društvu objašnjava politiku drugih zemalja. Ona te poslove nije radila ranije, ali je neverovatno pametna i brzo uèi.”

Dejvid Rothof, autor istorije Nacionalnog saveta za bezbednost, slaže se sa tezom da predsednik Buš želi da ima administraciju jedinstvenu na svim frontovima:

“Tokom prethodnih godina videli smo frakcije i borbe, posebno izmedju Državnog i Sekretarijata za odbranu. Predsednik Buš izuzetno ceni lojalnost i ako mu je iko u administraciji lojalan, to je Kondoliza Rajs, koja je skoro postala njegov alter ego.”

Robert Hanter, bivši zvaniènik Stejt Departmenta i bivši ambasador NATO, kaže da imenovanje Kondolize Rajs ima prednosti.

“Jasno je da predsednik ima veliko poverenje u nju, što je važno za njen rad, jer æe sve zemlje u koje bude otišla zaista verovati da ona govori u ime predsednika Buša. Sa druge strane, ona æe jaèe uticati na njega, nego što je to bio sluèaj sa Kolinom Pauelom, koji u suštini nikada nije bio èlan Bušovog tima.”

Dejvid Rothof, autor istorije Nacionalnog saveta za bezbednost smatra da æe jedno od spornih pitanja njenog imenovanja biti i da li æe Rajsova imati svoje mišljenje i neku inicijativu, kao i -- da hoæe -- da li æe joj to poæi za rukom, pošto je svi identifikuju sa Bušom. Robert Hanter, smatra da Kondolizu Rajs oèekuju isti problemi sa kojima se suoèavao Kolin Pauel.

“Prvo -- Irak, zatim Avganistan, gde i dalje ginu i Amerikanci i saveznici. Tu je i rat protiv terorizma i u u svemu tome odnosi SAD i drugih zemalja koji nisu baš najbolji.”

Pitanje blisko-istoènog sukoba neizbežno se nameæe, a Kondoliza Rajs æe o ciljevima spoljne politike govoriti na svedoèenju na Kapitol Hilu sledeæe nedelje. Njeno imenovanje verovatno neæe biti dovedeno u pitanje, jer u Senatu -- republikanci imaju veæinu.

XS
SM
MD
LG