Linkovi

Danijel Server: Beograd je izgleda odluèio da oèuva bezbednosne strukture iz Miloševiæevog vremena - 2005-01-14


Povodom suspendovanja dodatnih deset miliona dolara iz ukupne pomoæi za komentar smo zamolili Daniela Servera, direktora Balkanske inicijative u Institutu za mir. Najnovija odluka je odraz nezadovoljstva i frustracije amerièke vlade, kao i želja da se što pre i što jasnije predoèi Beogradu da nesaradnja sa Haškim tribunalom neæe biti tolerisana, smatra gospodin Server.

“To znaèi da moraju da štite ratne zloèince. Lièno smatram da su vlasti donele odluku da ne saraðuju sa Haškim tribunalom. Da postoji želja za saradnjom verujem bi vlasti to mogle da pokažu izruèenjem optuženika manjeg ranga kojih ima u priliènom broju.”

Najnovija odluka Vašingtona, inaèe, ne predstavlja promenu u amerièkoj politici, kaže Danijel Server. Uslovi za sertifikaciju Srbije se ne manjaju od 1996. Evropljani, su, smatra ugledni amerièki balkanolog, takodje nezadovoljni nedostatkom saradnje Beograda sa Hagom. Odlaganje izrade studije o pridruživanju Srbije evropskim integracijama je oèigledan znak toga. No, Server smatra da bi Amerikanci i Evropljani morali još više da usaglase svoje poruke Beogradu. Server takoðe izražava bojazan da odluka o nesaradnji sa Hagom, nagoveštava i promenu politiku beogradskih vlasti prema Kosovu.

“Te bezbednosne strukture nisu zainteresovane za mirno rešenje pitanja Kosova. Iskreno reèeno, smatram da se Beograd kreæe ka ispoljavanju sile na Kosovu i iskoristiæe prvu priliku, odnosno prvi loš postupak Albanaca, da krene i ubaci svoje snage u severni deo Kosova. Mislim da to postaje sve jasnije. Nema nikoga ko je skoro bio u Beogradu, a da nije stekao utisak da to imaju na umu. Ukoliko Amerikanci i Evropljani ne preduzmu energiène korake, bojim se da predstoji novi pokušaj nasilnog rešavanja situacije na Kosovu. Plašim se da i u Beogradu i Prištini stvari naginju u tom pravcu”.

XS
SM
MD
LG