Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap%20James%20A%20Baker%20III%20eng%20150%2016dec03.jpg">Bivši amerièki državni sekretar Džejms Bejker vidi nadu za Irak - 2005-01-13


Bivši amerièki državni sekretar Džejms Bejker kaže da æe Irak biti na vrhu liste medjunarodnih prioriteta predsednika Buša u drugom mandatu i da æe tamošnji uspeh zavisiti velikim delom od izbora zakazanih za kraj ovog meseca. U govoru održanom na Rajs univerzitetu u Hjustonu, Bejker koji je bio državni sekretar u administraciji Džordža Buša starijeg, rekao je da su mir izmedju Izraela i Palestinaca i nastojanja na obustavljanju širenja nuklearnog naoružanja druga dva visoka izazova u predstojeæim godinama.

Mada je situacija i dalje opasna i teška, Džejms Bejker kaže da takodje postoje razlozi za nadu u uspeh u Iraku.

”Rekonstrukcija napreduje u velikom delu zemlje. Iraèke bezbednosne snage se obuèavaju. Politièke stranke se organizuju. Napredak je sporiji no što su se mnogi nadali, ali je primetan.

Džejms Bejker kaže da Sjedinjene Države ne mogu da se povuku u Iraku i dodaje da bi èak i oni koji se možda nisu slagali sa ratom, u cilju zbacivanja Sadama Huseina sa vlasti, trebalo sada da podrže cilj uspostavljanja stabilne, mirne nacije. On kaže da æe predstojeæi izbori biti kljuèni dogadjaj u tom procesu.

”Ukoliko bi Iraèani izabrali èlanove skupštine prihvatljive za veæinu Iraèana, neku vrstu vlade, koja bi bila zasnovana na konsensuzu, ti izbori bi trebalo da umanje podršku pobunjenicima i poveæaju moguænost za upuæivanje dodatnih mirovnih trupa i veæu podršku drugih èlanica medjunarodne zajednice.“

Bivši državni sekretar kaže da bi stabilan Irak takodje zavisio od obnove mirovnog procesa izmedju Izraela i Palestinaca. On smatra da Bušova administracija mora da preduzme odluène korake da oživi pregovore, ohrabri novoizabrano palestinsko rukovodstvo da se u potpunosti odrekne terorizma i da istovremeno insistira da Izrael ukloni prepreke mirovnom procesu.

”Izrael bi trebalo da bude spreman da nastavi suštinske pregovore o miru bez zahteva da sve teroristièke aktivnosti prestanu pre poèetka takvih razgovora. Takav zahtev unapred jednostavno osnažuje teroriste da spreèe nastavak mirovnih pregovora“.

Bivši državni sekretar, koji je takodje bliski prijatelj porodice Buš, kaže da æe suoèavanje sa pretnjom od razvoja nuklearnog oružja u Iranu i Severnoj Koreji biti još jedan veliki izazov za predsednika u sledeæem mandatu. On upozorava da predsednik ne bi trebalo da bude uvuèen u duge pregovore koji bi mogli da omoguæe tim zemljama da nastave izgradnju svojih nuklearnih kapaciteta. Bejker smatra da vojne opcije nisu dobre ni u kom sluèaju, ali da pretnja silom mora ipak da bude prisutna. On dodaje da bi propust da se te dve nacije zaustave u razvoju nuklearnog oružja mogle da uzrokuje trku u naoružanju širom sveta i da olakša teroristima da se domognu takvog oružja. Bejker kaže da je ponovni izbor predsednika Buša takodje osnažio njegov položaj u medjunarodnoj zajednici. On je primetio da su njegova nastojanja da pridobije podršku za predsednikov zahtev da se smanji iraèki dug dobila podstrek zahvaljujuæi izbornim rezultatima:

”Do njegove pobede na izborima, neke velike zemlje kreditori nisu bile voljne da se slože sa smanjenjem iraèkog duga od preko 50 odsto. Nakon pobede predsednika Buša, vrlo brzo smo bili u stanju da zakljuèimo sporazum o smanjenju duga u vrednosti od 80 odsto, što je sluèaj bez presedana.“

Džejms Bejker primeæuje da se nisu sve zemlje kreditori složile sa tim nivoom smanjenja iraèkog duga, ali dodaje da bi veæ postignuto smanjenje duga trebalo da doprinese oporavku Iraka.

XS
SM
MD
LG