Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/usds_powell_150_eng_27aug04.jpg">Kolin Pauel izjavio da bi amerièke trupe trebalo da poènu da napuštaju Irak ove godine - 2005-01-12


Odlazeæi amerièki sekretar Kolin Pauel izjavio je da bi amerièke trupe trebalo da poènu da napuštaju Irak ove godine, dok sve brojnija iraèka vojska i policija postepeno budu preuzimale veæu ulogu u održavanju bezbednosti. U intervjuu Nacionalnom javnom radiju, Pauel je odbio da precizira za kada se planira poèetak povlaèenja 150,000 amerièkih vojnika iz Iraka, rekavši da æe se to dogoditi kada se poboljša bezbednost. Pauel je dodao da se 14 miliona Iraèana registrovaloda glasa na parlamentarnim izborima krajem meseca, i izrazio nadu da æe na njima biti izabrana vlada koja predstavlja volju iraèkog naroda što æe dovesti do smanjenja nasilja.

Amerièka administracija potvrdila je da je potraga za biološkim, hemijskim i nuklearnim oružjem u Iraku završena. Portparol Bele Kuæe, Skot Meklelan izjavio je da su obaveštajni podaci o navodnim zalihama zabranjenog oružja u Iraku pre amerièke invazije bili «pogrešni». Reè je o podacima na koje se predsednik Džordž Buš pozvao kao jedan od razloga za poèetak rata 2003. Meklelan je rekao da je Buš imenovao komisiju koja treba da razmotri greške u radu amerièkih obaveštajac pre rata u Iraku, ali je dodao da je Bušova administracija uverena da bivši iraèki lider Sadam Husein imao i nameru i moguænosti da radi na razvoju nedozvoljenog oružja.

Evropski parlament je velikom veæinom usvojio Ustav Evropske unije. Na sastanku u Strazburu, èlanovi parlamenta su sa 500 glasova «za» i 137 «protiv» usvojili rezoluciju kojom se podržava novi ustav. Svih 25 èlanica EU mora da ratifikuje taj dokument da bi on stupio na snagu. Ustavom se poveæavaju ovlašèenja Evropskog parlamenta, ubrzava proces donošenja odluka u uniji, uvodi funkcija šefa diplomatije EU kao i predsednika Saveta Evrope.

Advokat Ante Gotovine, hrvatskog generala osumnjièenog za ratne zloèine, izjavio je da je njegov klijent ponudio da se odmah preda ako dobije garancije da æe mu se suditi u Hrvatskoj a ne pred medjunarodnim sudom za ratne zloèine u Hagu. Advokat Luka Mišetiæ izjavio je da je general tu ponudu izneo u pismu Evropskoj uniji, koja u martu treba da zapoène pregovore o pridruživanju Hrvatske pod uslovom da Zagreb uhapsi i izruèi Gotovinu. Portparol tužilaštva Florans Artman odmah je odbacila tu ponudu, naglašavjuæi da general mora da se pojavi pred sudom UN.

XS
SM
MD
LG