Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/Haradinaj.jpg">Haradinaj: Nije mi uruèena i ubeðen sam da protiv mene nije podignuta optužnica Haškog tribunala - 2005-01-11


Upitan da li mu je ovih dana uruèena optužnica Haškog Tribunala, Haradinaj je dao negativan odgovor a zatim pojasnio:

“Jedini kontakt sa Tribunalom imao sam poèetkom decembra. Nakon toga nisam dobio nikakvu novu informaciju i duboko sam ubeðen da protiv mene nije podignuta optužnica”.

GLAS AMERIKE: Gospodine Haradinaj, zvaniènici u Beogradu ne prihvataju susrete sa Vama, birate li mozda i Vi svoje sagovornike u Beogradu?

HARADINAJ: Za poèetak, mislim da je u interesu obe strane da poènu zvanièni kontakti. Istina je da mi radimo na izgradnji nezavisnog Kosova, ali æu ja pristati na razgovor sa bilo kojim legitimno izabranim predstavnikom Srbije, bilo da se radi o samom premijeru ili nekom drugom zvanièniku.

GLAS AMERIKE: Koliko je Kosovo blizu da dostigne standarde i ima li osnova zalagati se za nezavisnost ako se zna da je Kosovo i dalje jedno veoma nestabilno podruèje?

HARADINAJ: Mislim da su za poèetak Kosovu veoma važni standardi. Nas pristup po tom pitanju je da kosovsko društvo bude civilizovano i evropski nastrojeno i ima za cilj pristupanje Evropskoj uniji i NATO-u. Tvrdim da su stvoreni uslovi da Kosovo postane država, ali napominjem da nam je ostalo još mnogo posla po pitanju manjina i ekonomskog razvoja. Nezaviznost ne shvatamo kao preuzimanje svih odgovornosti, nama je po pitanju bezbednosti potrebna asistencija NATO-a kakvu imaju i neke druge države u regionu, tako da postoji naše jasno opredeljenje za stalni mandat NATO snaga na Kosovu. Lièno se zalažem i za jedan monitoring onog trenutka kada kao nezavisna država pružimo garancije po pitanju rešavanja nekih kljuènih pitanja.

Haradinaj veruje da æe povratak Srba biti mnogo lakši kada Kosovo postane nezavisno i u tom kontekstu dodaje:

“Uzajamna ekonomska saradnja i interesi sa Srbijom olaksaæe povratak i promeniti naèin razmišljanja koji kod ljudi postoji sada. Stvoriæe se uslovi da i graðani Kosova idu u Beograd da rade. Bojazan i strah kod Srba nije bez osnova, ali se ovaj stav mora promeniti jer je i realnost na Kosovu drugaèija.

U pokusaju da ubedi javnost da vlada ima konkretan plan za povratak Haradinaj je poruèio:

“Imam ministarstvo i ljude koji tamo rade. Postoje pilot projekti za povratak, postoje konkretni planovi, obeæavam da æe biti izgraðena naselja i budite ubedjeni da veæ sada postoje tri sela u opštini Uroševac, gde se intenzivno radi na povratku a tako æe biti i u svim ostalim delovima Kosova”.

XS
SM
MD
LG