Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_yushchenko_ukraine_150_eng_16dec04_1.jpg">Vrhovni sud Ukrajine odbacio apel poraženog predsednièkog kandidata Viktora Janukovièa - 2005-01-06


Troje sudija najvišeg suda u Ukrajini vodilo je danas raspravu iza zatvorenih vrata više od dva sata, pre no što je izdata jednoglasna presuda.

Odbacivanjem Janukovièeve žalbe, sud je potvrdio raniju odluku Centralne izborne komisije da ne razmatra rezultate drugog kruga izbora zbog pomanjkanja uverljivih dokaza. Predsedavajuæi sudija Andrej Hnatenko je rekao da sudije nisu utvrdile da je osnovana Janukovièeva tvrdnja da je izborna komisija postupila nepravilno odbacivanjem njegove žalbe. Èak i pre no što je sudsko veæe zauzelo pomenuto stanovište, Janukoviè je rekao da nema mnogo nade u odluku Vrhovnog suda. Medjutim, on je insistirao da æe ispitati sve pravne moguænosti kako bi osporio rezultate izbora, prema kojima je sa razlikom od dva miliona glasova pobedio njegov protivkandiat Viktor Jušèenko. Jušèenkov pravni tim je odbacio Janukovièeve apele kao zaveru da se spreèi njihov kandidat u preuzimanju položaja. Janukoviè æe, prema oèekivanjima, uputiti još jedan apel kad budu objavljeni zvanièni rezultati izbora. Zamenik predsednika izborne komisije, Marina Stavnièjuk, saopštila da æe rezultati izbora verovatno biti objavljeni poèetkom iduæe nedelje, nakon pravoslavnog Božiæa. Jušèenko, koji je otrovan tokom predsednièke kampanje i koji je pretrpeo potencijalno trajne povrede, proveo je praznike u Karpatskim planinama, sa svojom ženom i decom i vraæa se u Kijev danas.

XS
SM
MD
LG