Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_us_c130_150.jpg">Donacije za pomoæ žrtvama cunamija rastu uoèi samita u Džakarti - 2005-01-05


Australija je juèe najavila do sada najveæi iznos pomoæi žrtvama cunamija u južnoj Aziji – 764 milona dolara. Australijski funkcioneri su saopštili da æe ta suma biti namenjena kako kratkoroènim tako i dugoroènim projektima obnove u opustošenom regionu. U razgovoru sa novinarima, pre nego što je otputovao za Džakartu, australijski premijer Džon Hauard je rekao da su finansijska sredstva neophodna, ali da novac sam po sebi ne može da spasi živote.

«Mislim da se može reæi da je svet reagovao veoma velikodušno. Sada je važno da se otklone prepreke u dostavljanju pomoæi i da ona bude dopremljena što pre.»

Najava pomoæi iz Australije gotovo se podudarila sa onom iz Nemaèke. Kancelar Gerhard Šreder je izjavio da æe njegova zemlja obezbediti 674 miliona dolara pogodjenim zemljama u roku od tri do pet godina.

Šreder je rekao da ceo nemaèki narod pokazuje solidarnost sa narodima južne Azije, dodavši da je ponosan na iznos pomoæi koju su Nemci ponudili. Najmanje 60 nemaèkih turista je stradalo u naletu cunamija, dok se oko hiljadu i dalje vode kao nestali. Inaèe, ukupan broj žrtava cunamija se procenjuje na gotovo 150 hiljada, ali se dodatne hiljade ljudi vode kao nestali, ukljuèujuæi i turiste iz mnogih zemalja. Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je juèe obišao najteže pogodjeno podruèje u okolini grada Banda Aèe, na indonežanskom ostrvu Sumatri. Pošto se iz aviona upoznao sa razmerama pustošenja cunamija, Pauel je rekao da nikada nije video nešto slièno, bilo u ratu ili u drugoj prirodnoj katastrofi. Pauel je obeæao da æe pomoæ SAD biti dodatno uveæana.

«Poveæaæemo broj helikoptera kojima æemo podržati napore indonežanskih vlasti. Takodje æemo izaæi u susret molbama indonežanskih vlasti za dodatnu pomoæ u hrani i materijalu za podizanje skloništa.»

SAD su veæ obeæale pomoæ u iznosu od 350 miliona dolara. Ukupan iznos medjunarodne pomoæi je sada premašio tri milijarde dolara. SAD su u regionu južne Azije razmestile vojne snage kako bi pomogle u distribuiranju pomoæi i obavljale druge humanitarne zadatke. U toj operaciji uèestvuje 13 hiljada pripadnika oružanih snaga uz desetak brodova i više stotina aviona i helikoptera.

XS
SM
MD
LG