Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/robot1.jpg">Robot priprema injekcije - bez greške - 2005-01-05


Prema jednoj pretpostavci, u Sjedinjenim Državama zbog pogrešnih lekova ili primene pogrešnih doza godišnje umire oko 7 hiljada ljudi.

Ako se uzme uobzir da se u istom periodu, samo u jednoj deèijoj bolnici u Sinsinatiju pripremi 380 hiljada injekcija, a da ih sve ruèno priprema bolnièko osoblje, jasno je da su greške moguæe. Pomenuta bolnica kaže kako želi da tu moguænost svede na nulu, pa je objavila da æe uskoro poèeti da koristi robota za doziranje injekcija i pripremu špriceva. Ovaj robot nema ljudsko oblièje i više lièi na poveæi orman, ali zato može da precizno dozira 300 injekcija na sat i obeleži ih bar-kod šifrom sa svim podacima i imenom pacijenta kome je namenjena. Struènjaci kažu da je ovakva mašina posebno korisna u deèijim bolnicama, jer u njima doze moraju da se odredjuju prema težini pacijenata. Robot uzima podatke o bolesnicima iz centralnog bolnièkog kompjutera. Da bi se proverio kvalitet njenog rada, mašina veæ šest meseci priprema špriceve sa, takozvanim fiziološkim rastvorom, koji se mnogo koristi po bolnicama.

Za svaki sluèaj, kada bude poèela da priprema i lekove, neko vreme æe struèno osoblje proveravati svaku injekciju pre nego što stigne do bolesnika. Bolnica kaže da æe možda veæ ove godine, kraj svakog bolnièkog kreveta instalirati èitaè za bar-kod šifru, dodajuæi time još jedan nivo provere pre nego što èika doktor primeni boc-boc. Inaèe, neke druge bolnice u Americi veæ imaju kompjuterizovane uredjaje za doziranje lekova koji dolaze u pilulama.

XS
SM
MD
LG