Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/nyu_washSquare_150.jpg">Šta Amerikanci oèekuju od Nove godine ?  - 2005-01-04


Za novogodišnje praznike, a posebno ako je vreme prijatno kao ove godine, u blizini Kapitol Hila u Vašingtonu možete sresti mnoštvo šetaèa, žitelja DC-ja, Merilenda i Virdžinije kao i brojne turiste iz svih delova Amerike.

Zamolili smo nekoliko njih da podele sa nama svoje želje za 2005. godinu na privatnom kao i na globalnom planu. Prvo smo ih pitali šta oèekuju od Nove godine u svetu, i u odnosima SAD sa drugim zemljama.

«Svima u svetu želim mirnu i srænu novu Godinu. Sve najbolje želim narodima jugoistoène Azije koji se oporavljaju od katastrofe koja ih je zadesila. Takodje se molim za mir i prosperitet na Bliskom istoku i uspešne izbore u Iraku u januaru.»

Voleo bih da odnosi sa svetom budu manje konfliktni, da bude manje konftrontacije a više unilateralnih akcija, umesto pravca kojim sada idemo...

“Mislim da je potrebno mnogo razumevanja. Amerika treba da razume druge ljude a drugi treba da razumeju Ameriku. Nismo svi isti, ne razmišljamo na isti naèin, i treba da nam se omoguæi pravo da imamo razlièita mišljenja ali da se opet slažemo. Razlike ne treba da nas razdvajaju nego da dovedu do dijaloga, i toga da bar prihvatimo i razumemo jedni druge. Ne moramo uvek da se slažemo. Ali možemo da se ne slažemo na miran naèin i nikada to neslaganje ne sme dovesti do sukoba»

“Želim da se sve naše trupe bezbedno vrate kuæi iz Iraka. Nadam se da æe ta regija biti oslobodjena i da æe se svi sreæno vratiti kuæi.”

“Volela bih da u novoj godini vidim bolju reakciju ameirèke vlade na ono što se dešava u inostranstvu... Želim da se sve trupe vrate kuæi i da se ponovo razmotri šta demokratija znaèi i na koji naèin je nameæemo drugim zemljama. Volela bih da ne pokušavamo da nameæemo demokratiju drugima ako nas to košta amerièkih života.”

«Voleo bih da svi, a naroèito Amerikanci, razumeju da je svetska zajednica veæa nego što mislimo. Ovde u SAD mi pomalo razmišljamo na provincijalni naèin jer nema mnogo zemalja za koje se èini da utièu na nas. Medjutim mnogo toga što se dešava u svetu utièe na to šta se dešava u SAD i obrnuto. Na primer mislim da je ono što se sada dogadja u Aziji velika prilika za nas da se povežemo sa medjunarodnom zajednicom i stvorimo mnogo bolje odnose izmedju SAD i ostatka sveta.»

“Nadam se da æe predsednik Buš uspešno zapoèeti drugi mandat. Nadam se da æe krenuti ka konkretnim reformama socijalnog osiguranja i rešavanju drugih krupnih unutrašnjih pitanja, i nadam se da æe smanjiti budžetski deficit.”

“Što se tièe domaæih pitanja, juèe sam šetala prestonicom i zapanjio me je broj beskuænika koji spavaju na ulicama. Pitam se da li predsednik Buš to zna, i koliko se senatora šeta parkovima. Ironièno je da pružamo zdravstvenu zaštitu i pomoæ Iraèanima jer smo uništili njihovu infrastrukturu a ne možemo da obezbedimo smeštaj ljudima u našoj zemlji. Mene to veoma uznemiruje.”

“Lièno bih voleo da se profesionalno razvijam. Bavim se komunikacijama u oblasti zdravstva i želeo bih da doprinesem razvoju zdrave okoline u zajednici gde živim.

Želim samo zdravlje. U stvari, upravo smo saznali da èekamo bebu... tako da samo želimo još jednu zdravu bebu i to je sve!

“Sve najbolje stanovnicima u Srbiji u obnovi posle teškoæa iz perioda raspada Jugoslavije. Nadam se da se sve razvija kako treba, i želim vam sreæu u obnovi nacije! Ljudi u Srbiji su zaista izuzetni a prošli su kroz toliko toga u proteklih 10-15 godina! Vaša prièa je neverovatna, i želim vam mnogo, mnogo mira i sreæe.”

XS
SM
MD
LG