Linkovi

01. januara 1863. godine: Proklamacija o emancipaciji - 2004-12-31


01. januara 1863. godine, amerièki predsednik, Abraham Linkoln, izdao je Proklamaciju o emancipaciji, jedan od najvažnijih dokumenata u amerièkoj istoriji. Tom proklamacijom proglašena je sloboda za sve robove u državama koje su se borile protiv Unije. Možda najznaèajniji efekat Proklamacije o emancipaciji bilo je proširenje svrhe amerièkog Graðanskog rata. Dokumentom je jasno ukaano da rat nije voðen jedino radi obnavljanja Unije prihvatanjem južnih država u kojima je vladalo ropstvo, veæ i radi potpunog ukidanja robovlasništva. Prema jednom tumaèenju, Proklamacija o emancipaciji znaèila je da je armija Unije postala je oslobodilaèka vojska kada je izvela uspešnu invaziju južnih država i uništila vojnu snagu Konfederacije. Meðutim, neki Južnjaci i dalje zovu taj sukob : Rat sa severnim agresorom.

JDJ

XS
SM
MD
LG