Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Ball_Times_Square_ball_150.jpg">Tajms skver i njegova novogodišnja kugla - 2004-12-31


Verovatno ste videli - na malim ekranima ili možda na licu mesta - kako se na njujorškom Tajms svkeru spušta blještava kugla dok ogromna masa ljudi pomno prati njeno kretanje i gromoglasno odbrojava poslednje sekunde stare godine? Evo nekih pojedinosti o istoriji te tipièno njujorške novogodišnje sveèanosti.

Sveèano spuštanje velike kugle na njujorškom Tajms skveru novogodišnja je tradicija koja je poèela 1904. godine. Medjutim, spuštanje kugle koja pokazuje vreme obièaj je koji potièe iz Engleske iz pretprošlog veka. Spuštanje kugle kao metod pokazivanja vremena koristili su brodovi na puèini kako bi znali taèno vreme. Kugle za pokazivanje vremena korišæene su i u mnogim lukama 19. stoleæa.

Poèetkom 20. veka list “Njujork Tajms” -- èije se sedište nalazilo u zgradi na Tajms skveru -- poèeo da priredjuje novogodišnje proslave na krovu te višespratnice. Tokom prve proslave 1904 g. priredjen je i vatromet. Tri godine kasnije u novogodišnju proslavu je ukljuèena i kugla za pokazivanja vremena kojom su odbrojavani poslednji trenutci stare godine. Godišnja tradicija spuštanja kugle prekinute je samo dva puta, i to tokom drugog svetskog rata -- 1942. i 1943. Narod se tada ipak okupio na Tajms skveru, da bi dolazak nove godine bio obeležen minutom æutanja i zvonjavom zvona.

Prva novogodišnja kugla, napravljena od èelika i obložena sa stotinu sveiljki, bila je teška preko 300 kilograma i imala preènik od skoro metar i po. A kugla korišæena prošle godine bila je teška skoro pola tone; imala dva metra u preèniku i bila prekrivena sa oko 1400 pokretnih ogledalaca. Inaèe, za 60 sekundi kugla se spusti taèno 23 metra. Pre mnogo godina, morali ste da budete lièno prisutni na Tajms skveru da biste mogli da pratite spuštanje kugle. Danas je, kažu gradski oci Njujorka, spuštanje kugle postalo medjunarodni simbol doèeka nove godine. zahvaljujuæi satelitskoj tehnologiji, svake godine više od sto miliona ljudi širom sveta prati odbrojavanje na Tajms skveru gde je kugla iz godine u godinu sve veæa i blještavija.

XS
SM
MD
LG