Linkovi

<img align=left border=1 width=80 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/220_technology.gif">Tehnologija Hladnog rata u službi mira - 2004-12-30


Onaj ko je rekao da bi oružje trebalo pretopiti u plugove sigurno nije mogao ni da sanja da æe jedno od najstrašnijih oružja svih vremena - atomske balistièke rakete - jednoga dana služiti u miroljubive svrhe. Japanska agencija za ispitivanje svemira - Džaksa - nameravala je da uz pomoæ svoje rakete tipa H-IIA lansira jedan nauèni satelit. Medjutim, kašnjenje u izgradnji te rakete s jedne i tesni rokovi za lansiranje satelita s druge strane, primorali su nauènike da potraže drugo rešenje. U pomoæ im je priskoèila rusko-ukrajinska firma Kosmotras, koja prepravlja sovjetske interkontinentalne balistièke rakete za civilnu namenu. Tako æe raketa tipa SS-18, prekrštena u Dnjepar, umesto bojevih glava, uskoro poneti u orbitu japanski satelit kojim æe se testirati novi sistem za interorbitalnu optièku komunikaciju. Uz pomoæ optièkih antena sa velikim pojaèanjem, snažnih lasera i veoma osetljivih detektora signala, testiraæe se stabilnost komunikacija izmedju jednog stacionarnog i jednog orbitujuæeg satelita, kao i izmedju satelita i stanice na zemlji. Naravno, i raketa nosaè æe biti modernizovana, ali samo donekle. Dnjepar æe, kao što je originalno predvidjeno, biti lansirana iz podzemnog silosa i to pneumatskim putem, uz pomoæ gasnog generatora èiji potisak æe je izbaciti na visinu od oko 20 metara iznad tla. Tek tada biæe aktiviran motor prvog stepena, zatim drugog i treæeg, sve dok raketa ne stigne do orbite gde æe izbaciti satelit. Više pojedinosti o raketi i satelitu moæi æete da nadjete na adresama navedenim na našem sajtu voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG