Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pool_pres_bush_presser_150_12nov04.jpg">Buš: Sjedinjene Države saoseæaju sa žrtvama zemljotresa po obalama Indijskog okeana - 2004-12-29


Predsednik Buš je rekao da je uspostavljena medjunarodna koalicija za koordinaciju pomoæi i obnove pogodjenih podruèja.

Prema reèima amerièkog predsednika, ova katastrofa je nezamislivih razmera:

”Važno je da svet zna da je naša vlada usredsredjena i da æe nastaviti da pruža pomoæ onima koji pate.“

U svojoj prvoj javnoj izjavi posle tragedije, Buš je komentarisao masovne pogibije i obimnu štetu. Govoreæi novinarima na svom ranèu u Teksasu, on je rekao da Amerika radi zajedno sa Indijom, Australijom i Japanom, kako bi osigurala da pomoæ stigne onima kojima je potrebna. Takodje je dodao da æe amerièki napori biti daleko veæi od 35 miliona dolara, koliko je veæ obeæano:

”Polako ali sigurno obim problema postaæe poznat, naroèito što se tièe obnavljanja infrastrukture i zajednice, kako bi se pomoglo pogodjenim delovima sveta da ponovo stane na noge.“

Amerièki predsednik je takodje rekao kako bi bilo dobro izgraditi svetski sistem za upozoravanje na opasnost od cunamija. Takav sistem ne postoji u podruèju koje je u nedelju pogodjeno katastrofom.“

XS
SM
MD
LG