Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.voanews.com/english/images/ap_israel_cabinet_ariel_sharon_26dec04_eng_150.jpg">Izraelski kabinet usvojio niz mera koje treba da pomognu u održavanju palestinskih izbora - 2004-12-26


Izraelski kabinet usvojio je danas niz mera koje treba da pomognu u održavanju palestinskih izbora 9. januara. Iz Jerusalima se javlja dopisnik glasa Amerike, Leri Džems.

Mere koje je usvojio izraelski kabinet predviðaju veæu slobodu kretanja od one koje su Palestinci imali u poslednje èetiri godine. Pomenute mere takoðe predviðaju moguænost ogranièene palestinske predizborne kampanje u Istoènom Jerusalimu kao i povlaèenje izraelskih snaga iz svih palestinskih gradskih centara nekoliko dana pred održavanje izbora.

Izraelski premijer Arijel Šaron je pomenute odluke nazvao veoma važnim. Prema njegovim reèima, Izrael mora da pokaže celom svetu da dozvoljava održavanje slobodnih, poštenih i efikasnih izbora. No, odluka o politièkim aktivnostima u Istoènom Jerusalimu nije neogranièena. Kandidati æe moæi da istaknu svoje plakate i dele letke, ali neæe moæi da održavaju predizborne skupove.

Palestinci æe pritom, moæi da sprovedu istraživanje u Istoènom Jerusalima kako bi se utvrdilo ko ima pravo glasa, ali samo æe Palestinci koji žive na Zapadnoj obali moæi da se prijave i da budu uvedeni u biraèke spiskove. Izrael je sproveo sliène mere tokom palestinskih predsednièkih izbora 1996. I Palestinci i Izraelci žele Jerusalim za svoj glavni grad, dok je rešavanje tog spora jedna od najveæih prepreka za postizanje konaènog mirovnog sporazuma.

Istaknute palestinske liènosti danas su izdale apel za prekid nasilja, što je doprinelo snazi predizborne kampanje umerenog Mohameda Abasa koji se smatra naslednikom preminulog palestinskog predsednika Jasera Arafata. Abas, inaèe, bivši palestinski premijer, zapoèeo je svoju kampanju obeæanjem da æe nastojati da postigne mirovni sporazuma sa Izraelom, koji bi doveo do uspostavljanja palestinske države.

Govoreæi danas pred grupom oko 200 palestinskih poslovnih ljudi, Abas je rekao da je neprihvatljivo da se oružjem traži palestinska nezavisnost. Ta izjava je pomirljivija od njegovog juèerašnjeg obeæanja da æe oružjem naterati palestinske ekstremiste da prekinu nasilje protiv Izraela. Abas je danas istakao da æe nastojati da ubedi ekstremiste da odustanu od nasilja, ali putem sporazuma a ne konfrontacijom ili hapšenjima kao što je to bio sluèaj 1996. Izraelska strana je izrazila spremnost da saraðuje sa Abasom koga smatra umerenim politièarem.

XS
SM
MD
LG