Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/kassman_bethlehem_market_150_eng_29sep04.jpg">Izrael tokom Božiænih praznika ukinuo putne restrikcije na svetim mestima - 2004-12-24


Izrael je ukinuo putne restrikcije na palestinske hrišæane i tursite koji dolaze u posetu svetim mestima i prisustvuju ceremonijama u gradu Vitlejemu na Zapadnoj obali tokom Božiænih praznika.

Izraelska vojska je saopštila da saradjuje sa vlastima na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze da bi omoguæila putovanja hrišæanskih verskih lidera, vernika i turista koji poseæuju sveti grad i obavljaju svoje verske dužnosti tokom Božiæne sezone. Palestinskim hrišæanima je takodje omoguæen lakši pristup Izraelu da bi posetili èlanove svoje porodice. Božiæne ceremonije su poèele po kišnom danu 24. decembra kada hodoèasnici dolaze u Vitlejem gde je, kako Hrišæani veruju rodjen Isus.

Palestinski bubanj i vojnièki bend pozdravljaju tradicionalni dolazak latinskog Patrijarha iz Jerusalima u Vitlejem. U ponoæ misa treba da bude održana u Crkvi Hristovog rodjenja. Prelazni palestinski lider, Mahmud Abas æe, prema oèekivanjima, prisustvovati ponoænoj misi - što Izrael nije dopustio Jaseru Arafatu u poslednjih nekoliko godina. Na kontrolnom punktu izmedju Jerusalima i Vitlejema izraelsko ministarstvo turizma je postavilo znak poželevši Hrišæanima sreæne praznike. Vojnicima su date specijalne instrukcije da se ljubazno i s poštovanjem ophode prema hodoèasnicima koji putuju u Vitlejem dok je palestinskim vlastima pružena kompletna bezbednosna kontrola nad gradom tokom Božiæa. Medjutim, nema mnogo hrišæanskih dekoracija na Vitlejemskom Manger trgu. U gradu koji se oslanja velikim delom na turizam, i koji je teško pgodjen èetvorogodišnjim nasilje, kontrolni punktovi izraelske vojske i izgradnja izraelske bezbednosne barijere još više ogranièavaju pristup Vitlejemu. Gotovo da nije bilo posetilaca, te su mnoge radnje zatvorene dok su hoteli prazni i mnoge hrišæanske porodice su jednostavno napustile grad i odselile se u inostranstvo. Putne restrikcije su olakšane od 24. decembra do 19. januara kad se proslavlja Jermenski hrišæanski praznik.

XS
SM
MD
LG