Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/serbian_3dec04_Skinner_150.jpg">Dejvid Skiner: Odnosi SAD i Evrope zavisiæe u velikoj meri od širenja terorizma - 2004-12-20


SKINER: Bušova spoljnopolitièka doktrina poèiva na dva stuba: na borbi protiv terorizma i na proaktivnom stavuprema državama koje zagovaraju nasilje kod kuæe i terorizam u inostranstvu, odnosno pravu na preventivnu akciju protiv takvih zemalja. Na primer, Sadam Husein ne samo da je podsticao nasilje i terorizam, veæ je finansijski podržavao teroriste, ukljuèjuæi samoubilaèke bombaške napade.

GLAS AMERIKE: Da li bi Irak mogao da postane kljuèno spoljnopolitièko i unutrašnje pitanje, poput svojevremeno Vijetnama?

SKINER: Ne verujem u to. Glavne razlike izmedju Iraka i Vijtenama su, pre svega, odsustvo vojne obaveze, sto znaèi da veliki deo vojnog kadra, nije po obavezi angažovan u ratu. Pored toga, u Iraku govorimo o konfliktu daleko manjih razmera nego u Vijtenamu. Drugo, broj žrtava je daleko manji; reè je o 1000 do 2000 poginulih, dok je broj žrtava u Vijetnamu bio nebrojno puta veæi. Stoga ne vidim moguænost da iraèka kriza preraste u nešto slièno vijetnamskoj.(Izbaci trece pitanje) Bušova administracija æe radi brzog rešenja rata u Iraku poslati veæi broj vojnika radi gušenja pobune, nakon èega treba oèekivati nove politièke poteze.

GLAS AMERIKE: Pored Iraka, kako sagledavate sporno pitanje Irana, ne samo kao medjunarodni problem, veæ i u okviru razvoja odnosa izmedju SAD i Evrope?

SKINER: U ovom momentu, SAD æe do izvesne mere prepustiti Evropi pregovore sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Medjutim, ako postane jasno da Evropa ne postiže progres, uprkos kontinuiranim pregovorima, možda æe biti potrebno agresivnije amerièko angažovanje. ( izbaci ) Pitanje Irana je povezano ne samo sa terorizmom, veæ i sa odnosima Vašingtona sa regionalnim zemljama. Ali, s obzirom na zamašnu vojnu, ekonomsku i ljudsku investiciju u Iraku, SAD æe imati sve manje opcija u pogledu drugih problematiènih punktova, kao što su Iran, Sirija i Severna Koreje.

GLAS AMERIKE: I na kraju, kako vidite razvoj daljih odnosa izmedju SAD i Evrope, ukljuèujuæi Balkan?

SKINER: Odnosi izmedju SAD i Evrope zavisiæe u velikoj meri od širenja terorizma. Evropa ima svoj islamski problem. Francuska ima brojno muslimansko stanovništvo, kao i Velika Britanija, gde se u džamijama mladi muslimani obuèavaju kako da vode medjunarodni džihad i sprovode terorizam. Ukoliko pitanje terorizma postane važno evropsko pitanje, malo je verovatno da se Evropa neæe približiti amerièkoj poziciji o tom pitanju. Ukoliko se opasnost od terorizma smanji, što nije verovatno, videæete veæu integraciju evropskih zemalja i delovanje Evrope kao nezavisnog medjunarodnog aktera. ( Iskljuci ) Sto se tièe Balkana i Kosova, Bušova administracija æe u drugom mandatu podržati proces decentralizacije Kosova, mada æe to pitanje imati daleko manji znaèaj na listi amerièkih spoljnopolitièkih prioriteta. SAD æe se zalagati za miroljbuvu koegizstenciju multietnièkih i multiverskih zajednica u toj pokrajini, a decentralizacaja æe biti putokaz ka rešavanju te situacije.

XS
SM
MD
LG