Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_17dec04_Google_Digital_150.jpg">Samo jedan pritisak na miša deli nas od reèi Šekspira, Galileja i drugih brilijantnih umova - 2004-12-17


Predstavnici kompanije Gugl nedavno su objavili da planiraju da digitalizuju milione knjiga da bi bile dostupne èitaocima na Internetu.

Kalifornijska Internet kompanija Gugl poèela je da formira najveæu besplatnu biblioteku na svetu, nakon što je nedavno postigla sporazum sa pet vodeæih biblioteka u SAD i Engleskoj da svoje knjige pretvore u digitalne fajlove. Prema tom dogovoru, svaka knjiga za koju više ne postoje autorska prava biæe dostupna na Internetu. Pol Leklerk, predsednik Njujorške gradske biblioteke kaže da æe taj potez poveæati efikasnost potrage za podacima iz književnosti na spektakularan naèin.

U prošlosti su ljudi koji su tragali za nekim specifiènim informacijama morali da predju hiljade kilometara da bi pronašli originalno delo koje ih zanima. Medjutim, kada digitalna biblioteka bude završena, oko 15 milona knjiga biæe dostupno korisnicima Interneta širom sveta.

Internet korisnici takodje mogu da potraže odredjenu reè iz teksta, što je mnogo brži metod potrage u poredjenju sa prelistavanjem knjige. Predstavnici Gugla kažu da æe biti potrebno nekoliko godina da se dovrši digitalna biblioteka. Iako je projekat filantropske prirode, on takodje pokazuje dobar oseæaj za biznis, jer æe Gugl ponovo ostati jedan korak ispred konkurencije. Medjutim, dugotrajni uticaj postojanja biblioteke na Internetu je nesumnjiv – jer æe vam izvor svetskih saznanja i mudrosti biti na dohvat ruke, a da ne morate da izlazite iz kuæe.

XS
SM
MD
LG