Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voatv_17sept04_KofiAnnan_15.jpg">Kofi Anan: Podrška SAD je uvek bila od kljuènog znaèaja za snažne i uspešne UN - 2004-12-17


Generalni sekretar UN, Kofi Anan, priznaje da je svetskoj organizaciji potrebna reforma, ali smatra da je ona i dalje najbolje sa èime medjunarodna zajednica može da se suprotstavi globalnim pretnjama i izazovima. Anan je to izjavio pred grupom spoljnopolitièkih eksperata i novinara, posle susreta sa amerièkim državnim sekretarom, Kolinom Pauelom.

U svom izlaganju u Savetu za medjunrodne odnose, uglednoj nevladinoj instituciji u Vašingtonu, generalni sekretar svetske organizacije je ponovo obeæao da æe u punoj meri saradjivati sa istragom o oštro kritikovanom programu UN «Nafta za hranu», namenjenom Iraku, kao i da æe objaviti konaèni izveštaj o toj istrazi i preduzeti mere u skladu sa njim. Medjutim, iako je priznao da je reforma potrebna svetskoj organizaciji, Anan je branio UN kao relevantnu instituciju èije prisustvo je neophodno na svetskoj sceni. Anan se založio za jedinstvo zemalja sveta u suoèavanju sa nizom pretnji, kao što su terorizam, genocid i sida - pod zastavom UN.

«Tvrdim vam da su UN jedini globalni instrument koji može da ujedini države u takvom globalnom nastojanju. Ja sam prvi koji æe priznati da UN nisu savršene, ali svet neæe naæi bolji instrument za sistematski odgovor na pretnje današnjice.»

Generalni sekretar je to izjavio nekoliko blokova od Bele kuæe, gde je predsednik Buš naredio prošlogodišnju invaziju Iraka bez odobrenje svetske organizacije. Anan je rekao da svaka zemlja ima pravo da preduzme preventivnu akciju ukoliko je suoèena sa neposrednom pretnjom, ali je izrazio nadu da æe izmedju UN i SAD, koje obezbedjuju najveæi deo budžeta svetske organizacije biti uspostavljen bliski odnos saradnje.

«Podrška SAD je uvek bila od kljuènog znaèaja za snažne i uspešne UN. Danas je, medjutim, Americi, kao i svakoj drugoj zemlji, potrebna globalna saradnja da bi se oseæala bezbednom.»

Generalni sekretar je dodao da ta saradnja obuhvata i Irak, gde su, kako je naglasio, UN pomogle u obuèavanju izbornih funkcionera i otvaranju centara za registrovanje biraèa, uoèi opštih izbora zakazanih za sledeæi mesec. Pomoæ UN ranije je pohvalio i državni sekretar Kolin Pauel koji se obratio novinarima posle susreta sa sekretarom svetske organizacije.

«Generalni sekretar æe poveæati broj osoblja UN u regionu, a kao što ste èuli, objavio je i da æe u dogledno vreme otvoriti kancelarije u Basri i Irbilu. On me je takodje obavestio da je šest hiljada Iraèana obuèeno za vodjenje i nadzor izbora, a da je 130 hiljada identifikovano za vodjenje birališta. Prema tome, izgleda da se akcija UN za podršku izborima u Iraku odvija prema planu, mada glavnu odgovornost svakako snose sami Iraèani.»

Sekretar Pauel je dodao da administracija predsednika Buša ima poverenja u Kofija Anana i da veruje da æe generalni sekretar UN ispitati sve okolnosti kontroverznog programa «Nafta za hranu».

XS
SM
MD
LG