Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_iraq_election_poster_women_10dec04150.jpg">Najava sudjenja iraèkim ratnim zloèincima izazvala mešovite reakcije - 2004-12-15


Iraèki privremeni premijer Ijad Alavi najavio je da bi iduæe nedelje trebalo da poènu sudjenja pripadnicima najužeg kruga saradnika bivšeg iraèkog lidera Sadama Huseina. Medjutim, iraèki gradjani izražavaju razlièite emocije o tome da li je ovo dobar trenutak za sudjenja.

Mnogi iraèki gradjani, kao što je 25-godišnja majka Nadi Abdel Hadi, kažu da priželjkuju što skorija sudjenja bliskim saradnicima Sadama Huseina.

Ona kaže da bi te ljude trebalo kazniti jer su mnoge muèili i ubili. Iraèani su zaslužili da ih vide pred sudom, kaže ona, jer bi to zadovoljilo pravdu. Nadi Abdel Hadi dodaje kako je uverena da privremeni premijer Alavi želi da iskoristi ta sudjenja za sticanje sopstvene politièke prednosti, uoèi izbora iduæeg meseca. Ali èak ako se radi o politièkoj igri, kaže ona, Iraèani æe ipak dobiti svoju pravdu. I drugi dele to mišljenje. Medjutim, 22-godišnji student Bagdadskog univerziteta Omar Šakur smatra da sudjenja ne bi trebalo da sprovodi privremena vlada imenovana od strane Ujedinjenih nacija:

Šakur izražava nadu da æe legitimna vlada biti uspostavljena pre sudjenja, jer kako kaže, bez toga niko neæe moæi da oèekuje da ona budu pravedna.

Istovremeno sa najavom poèetka sudjenja, privremeni premijer Ijad Alavi objavio je spisak kandidata za poslanike skupštine. Sam Alavi, kandidovaæe se kao èlan koalicije pod nazivom Iraèki nacionalni sporazum. Profesor politikologije na Bagdadskom univerzitetu, Abdel Džabar Abdula, smatra da se Alavi upustio u politièko kockanje nadajuæi se da æe ubediti Iraèane da æe im on doneti pravdu. Profesor Abdula smatra da je to pogrešan potez:

”Svaki zloèinac trebalo bi da bude kažnjen po zakonu, ne putem nasilja ili pogubljenja, veæ samo po zakonu. Mislim da æe sudjenja pripadnicima unutrašnjeg kruga oko Sadama Huseina, uoèi izbora ili tokom izbora, samo produbiti podele u iraèkom društvu.“

Profesor Abdula kaže da iraèko društvo još trpi od, kako je rekao, ”otvorene rane“ koju je ostavio režim Sadama Huseina. On dodaje da æe sudjenja ratnim zloèincima u ovom trenutku samo podstaæi strasti izmedju onih Iraèana koji su se protivili režimu i onih koji su ga podržavali. Profesor Abdula kaže da je u ovom trenutku zemlji najpotrebnije jedinstvo. Po njegovom mišljenju, premijer Alavi nepotrebno rizikuje svoju politièku buduænost, otvarajuæi moguænost za dalje rascepkavanje ionako podeljenog iraèkog društva.

XS
SM
MD
LG