Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_15dec04_LCD_150.jpg">Elektronski kolor papir - 2004-12-15


Japanska firma Hitaèi najavila je da æe možda veæ 2006. godine poèeti da prodaje elektronski kolor papir, zasnovan na tehnologiji takozvanih teènih kristala - skraæeno LCD - debljine tri milimetra.

Teèni kristali su neobièna materija - ni teèna ni èvrsta. Kada se kroz nju propusti struja kristali se orjentišu u jednom smeru, a kada se iskljuèi, orjentišu se u drugom smeru. Raspopredjeni u tri nivoa, zbog tri osnovne boje - crvene, zelene i plave - puno sitnih raznobojnih kristala, kada se malo izmaknete, gradi preciznu sliku. Zahvaljujuæi specijalnoj novoj ploèi, koja dvostruko bolje reflektuje svetlost, novi kristali daju sasvim jasnu sliku bez potrebe da budu osvetljeni otpozadi. LCD ekrane imaju leptop i palmtop kompjuteri, mobilni telefoni, savremeni monitori i televizori. Veæ se koriste i savitljivi ekrani sa teènim kristalima, ali veæina je u stanju da prikazuje samo crno-belu sliku. Novi ekran, nazvan kolor papir, zapravo je više kolor karton, jer ne može da se savija ili umotava u rolnu. Osim toga, za sada još ne može da prikazuje kvalitetnu video sliku. Ali prototip panela bio je u stanju da nekoliko meseci sasvim jasno prikazuje jednu kolor fotografiju i za to vreme potroši samo jednu malu bateriju. Kompanija veruje da bi ovakve elektronske slike mogle jednoga dana da zamene reklamne postere i razne druge vrste displeja za informacije.

XS
SM
MD
LG