Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_14dec04_Egypt_Israel_Trade_150.jpg">Egipat i Izrael potpisali trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama - 2004-12-14


Izrael je pozdravio ovaj sporazum kao potencijalno veoma profitabilan, dodajuæi da bi veæ u prvoj godini mogao da donese Izraelu 150 miliona dolara. Egipat kaže da bi sporazum mogao da dovede do otvaranja 250 hiljada radnih mesta, tokom iduæe godine, naroèito u oblasti konfekcije i tekstila, na šta otpada dobar deo egipatskog izvoza. Amerièki trgovinski predstavnik Robert Zelik nazvao ga je ”najvažnijim sporazumom izmedju Izraela i Egipta u poslednjih 20 godina.“

Sporazum potpisan u Kairu omoguæiæe Egiptu da izvozi robu u Sjedinjene Države bez plaæanja carine, sve dok njen minimalni procenat bude proizveden u saradnji sa izraelskim kompanijama. U skladu sa njim, proizvodnja æe se obavljati u bescarinskim zonama, koje æe biti sagradjene u Kairu, Aleksandriji i Port Saidu. Sporazum su potpisali Robert Zelik, potpredsednik izraelske vlade Ehud Olmert i egipatski ministar spoljne trgovine Rašid Mohamed Rašid.

Egipat i Izrael potpisali su mirovni sporazum 1979. godine, ali do sada nisu ostvarili bližu saradnju. Pre èetiri godine, kada je poèeo palestinski ustanak, Egipat je povukao svog ambasadora iz Izraela i niko ne oèekuje da æe novi predstavnik biti poslat uskoro. Egipatski ambasador u Egiptu, Eli Šaked, rekao je za izraelski radio da je potpisani trgovinski sporazum dobar znak, ali je upozorio da ne treba gajiti prevelike nade o snažnim vezama izmedju dve zemlje:

”Moraæemo malo da saèekamo kako bismo videli da li æe se pojaviti neke prepreke i da li æe bilateralni odnosi biti podstaknuti dobrom regionalnom atmosferom.“

Sporazum ima protivnike, naroèito medju onima u Egiptu koji se protive bilo kakvim odnosima sa Izraelom, kao i onima koji se plaše da æe Izrael imati preveliku ekonomsku kontrolu. Oni odbacuju prognoze o velikoj koristi kao preterane. S druge strane, pristalice sporazuma istièu da je izvoz u Sjedinjene Države iz sliènih zona u Jordanu, za samo pet godina dostigao 800 miliona dolara. Jordanski projekat otvorio je 40 hiljada radnih mesta, u privredi znatno manjoj od egipatske.

XS
SM
MD
LG