Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_11dec04_VSO_150.jpg">Svetozar Maroviæ: Koštunica nastoji da naðe najmanje bolno rješenje za saradnju sa Haškim tribunalom - 2004-12-11


Juèerašnja sjednice Savjeta za evropske integracije u Beogradu, na kojoj se sastao državni vrh Crne Gore, Srbije i državne zajednice, izazvala je reakcije u Podgorici, kako zbog veæ izvjesnog ponovnog odlaganja referenduma o nezavisnosti, tako i zbog novih obeæanja da æe se saradnja sa Haškim tribunalom intenzivirati.

Obrazlažuæi stavove sa sjednice Savjeta za evropske intergracije, predsjednik državne zajednice Svetozar Maroviæ rekao je da srpski premijer Vojislav Koštunica nastoji da naðe najmanje bolno rješenje za stabilnost Srbije kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom:

"Treba oèekivati da æe Vlada Srbije stvoriti uslove da se ta stvar završi, ako ne dobrovoljno, onda na naèin koji propisuje zakon", kazao je Maroviæ i dodao ‘’da nema Evrope bez Haga".

Maroviæ je prenio da je u Beogradu razgovarano da se u okviru dvostrukog kolosjeka naðe i rješenje da svaka država èlanica može da bira svoj naèin izbora, kako bi u Beogradu "sjedjeli" legitimni predstavnici Srbije i Crne Gore.

Direktor Centra za demokratiju Srðan Darmanoviæ, komentarišuæi Maroviæevu izjavu da æe SCG u najkraæem moguæem roku ispuniti obaveze prema Hagu, kazao je da nije siguran da æe srpska vlada prestati da se bavi pravima postojeæih haških optuženika i kako da ih oslobodi do suðenja.

»Srpska Vlada se više bave tim, kao da su u pitanju ratni heroji, nego što se trudi da ih privede pravdi«, rekao je Darmanoviæ.

Potpredsjednik Socijalistièke narodne partije Zoran Žižiæ ocijenio je da je Savjet za evropske integracije dao oèekivane rezultate, jer je dogovoren ubrzani hod ka evropskim integracijama. Prema njegovim rijeèima, uèesnici sastanka u Beogradu postigli su saglasnost da se ne mijenja Beogradski sporazum ili Ustavna povelja, što znaèi da važi status kvo.

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder rekao je da žali što se referendum o državnom statusu ponovo odlaže, ali je ocijenio da sada unutar Crne Gore treba pokušati postiæi konsenzus po tom pitanju. Upitan da li vjeruje da æe Vlada Srbije do proljeæa ispuniti obaveze prema Haškom tribunalu, kako je saopšteno nakon sjednice Savjeta, on je kazao da nema povjerenja da æe se bilo šta po tom pitanju uraditi.

XS
SM
MD
LG