Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_11dec04_China%E2%80%99s_Population_150.jpg">Kina predstavlja zemlju sa najveæim brojem stanovnika od 1.3 milijarde - 2004-12-11


Kineska vlada je pre 30 godina uvela zakon kojim se dozvoljava porodicama da imaju samo jedno dete, medjutim usled pojave sve brojnijeg starijeg stanovništva, odluèeno je da se zakon promeni. Pored starenja stanovništva, vlada je takodje zabrinuta i zbog sve manjeg broja mladih žena.

Radjanje muške dece u kineskim porodicama garantuje ekonomsku sigurnost u buduænosti. Porodice se oseæaju zaštiæenim jer veruju da æe se muška deca vremenom zaposliti i ostati u mestu gde su rodjeni kako bi se brinuli o svojim roditeljima, dok æe se devojke udati i napustiti ih. Jedna Kineskinja smatra da u zemlji i dalje vladaju feudalne vrednosti, po kojima svi žele da imaju sina, dok radjanje æerki donosi žalost u porodicama.

Kineska vlada je poèetkom osamdesetih godina limitarala radjanje samo jednog deteta po porodici kako bi kontrolisala rastuæi broj stanovnika. Oni koji su imali više od jednog deteta snosili su brojne posledice, ukljuèujuci plaæanje visokih poreza. Medjutim, ovaj zakon je proizveo negatine rezultate i veliki broj majki se odluèilo da abortira, napusti svoje æerke ili u najgorem sluèaju, ubije svoju æerku kako bi dobile novu priliku da imaju sina. Najnovije statistike upuæuju na broj deèeka koji je za 13 miliona veæi od broja devojcica u zemlji. Primer predstavlja razred jedne osnovne škole u kome od 39 uèenika, 28 su deèaci. Demografe su na nedavnom skupu u Šangaju izrazili zabrinutost ovom pojavom, i jedan od njih, Cen Sengli izjavljuje…

“Za dvadesetak godina, kada se generacija onih koji su sada rodjeni odluèi za brak, broj muškaraca i žena ce biti nejednak. Sa više od 10 % razlike u njihovom broju, muskarci æe imati problem da nadju buduæe supruge, osnuju porodicu i imaju svoju decu. Ovo predstavlja veliki društveni problem za buduænost Kine”.

Eksperti oèekuju da æe 2020. godine oko 40 miliona muškaraca biti u nemoguænosti da se oženi zbog nedovoljnog broja žena, što može da prouzrokuje nasilje pa èak i rat u zemlji. Kineski zvaniènici ukazuju na uveæan broj trgovine ženama kao rezultat veæeg broja muškaraca nego žena u zemlji. Jedna od brojnih žrtava, Zang Sven Li je bila kidnapovana nedaleko od svoje kuce u Sicuanu, nakon èega je njena porodica unajmila privatnog detektiva koji ju je pronašao.

“Mene su oteli i prodali èoveku koji me je oženio. Bilo mi je jako teško. Moj muž je bio bolestan i maltretirao me je, dok me je njegova porodica pratila sve vreme. Kada sam pokušala da pobegnem, oni su me tukli. Poželela sam da umrem”.

Javnosti nije poznat broj otmica prouzrokovan neizbalansiranim brojem muškaraca i žena. Kineska vlada je uvela nove mere kako bi umanjila broj kidnapovanja i obrazovala mlade parove o planiranju porodice. U medjuvremenu u sirotištima širom zemlje, na desetine hiljada devojèica živi u nesigurnosti èekajuci na usvajanje.

XS
SM
MD
LG