Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_10dec04_Robert_Leiken_150.jpg">Rober Leiken: ”Evropa je jedna od glavnih meta Al Kaide.“ - 2004-12-10


Direktor za nacionalnu bezbednost i imigraciju u Niksonovom centru u Vašingtonu, Robert Leiken, u razgovoru sa našim kolegom Brankom Mikašinoviæem osvrnuo se na pitanje terorizma kao faktora koji Ameriku s jedne strane povezuje, a s druge polarizuje na unutrašnjem i spoljnopolitièkom planu. Tako na primer, najnovija istraživanja pokazuju da sada preko 50 odsto Amerikanaca ne veruje da je u Iraku moguæe uspostaviti održivu demokratiju.

Robert Leiken:Širom sveta postoji rasprostranjeno jedinstvo u borbi protiv terorizma, ali i veliko neslaganje o tome da li je rat u Iraku sastavni deo rata protiv terorizma. Ako govorimo o saradnji, recimo, Francuske, koja je osudila invaziju na Irak, SAD održavaju izuzetnu saradnju sa tom zemljom, i uopšte Evropom, u delatnostima koje obe strane karakterišu kao terorizam. Ali o Iraku postoje velike razlike u stavovima. Isto se može reæi o reagovanjima na unutrašnjem planu. U Americi postoji opšti konsenzus, posebno posle teroristièkih napada 2001. godine, o potrebi borbe protiv terorizma, ali kada je predsednik Buš iskoristio terorizam kao izgovor za pohod na Irak, to je izavalo veliko neslaganje i podelu u zemlji. Da su SAD veoma podeljenje pokazali su i nedavni predsednièki izbori.

Glas Amerikez:Da li postoje razlike izmedju borbe protiv terorizma na nacionalnom i medjunarodnom planu, i kakva je strategija predsednika Buša?

Robert Leiken:Nezavisna komiisja koja je ispitivala okolnosti teroristièkih napada na SAD 2001. godine izdala je dokument èije su preporuke upravo usvojene nakon duže debate u Senatu u Predstavnièkom domu, što æe doprineti boljem usaglašavanju aktivnosti obaveštajnih službi u zemlji i inostranstvu. FBI je zadužen za unutrašnju obaveštajnu službu, a CIA za spoljnu, ali njihova saradnja nije uvek bila najbolja. Ta saradnje æe se sada znaèajno unaprediti postavljanjem direktora svih obaveštjanih agencija. Bušova adminstracija æe nastaviti rat u Iraku, a opozicija æe nastaviti se protivi ratu. Dalji razvoj dogadjaja æe zavisiti i od izbora u Iraku zakazanih za 31. januar, koji æe oznaèiti važan momenat u bori protiv terorizma.

Glas Amerikez:Da li vidite moguænost širenja terorizma u Evropi i eventualno na Balkanu nakon povlaèenja NATO trupa iz tog regiona?

Robert Leiken:Evropa je jedna od glavnih meta Al Kaide. Imate veliki broj muslimanskih imigranata druge generacije, koji su rodjeni u Evropi, a koje Al Kaida regrutruje i to je veliki problem. Što se tièe Balkana, prisustvo Al Kaide je omanje, ali raste i mnogi Evropljani izražavaju zabrinutost da bi povlaèenje snaga NATO-a moglo da posluži kao dobra prilika za jaèanje prisutva te organizacije u regionu.

Glas Amerikez:Kakva strategija bi mogla da se koristi u Evropi u borbi protiv terorizma?

Robert Leiken:Najbolja strategija je infiltracija. Mnoge muslimane rodjene u Evropi, èiji su roditelji bili doseljenici, teroristi su regrutovali po evropskim zatvorima. Ti bivši zatvorenici postaju èlanovi gangsterskih bandi, jer nisu zadovoljni svojim životom i lako ih je regrutovati pod takvim okolnostima. Moramo te ljude u zatvoru prevaspitati i pridobiti da se ukljuèe u noramalan gradjanski život. Drugi naèin je javna diplomatija gde nismo pokazali dobre rezultate i dozovlili širenje anti-amerikanizma, delimièno i zbog našeg angažovanja u ratu u Iraku. Treæe, važno je podsticati miroljubive muslimane da iznose svoja gledišta, a mi treba u tome da im pomognemo i da ih podržimo, pošto veæina muslimana ne podržava terorizam.

XS
SM
MD
LG