Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/unicef_logo_2004_150_eng.gif">Godišnji izveštaj UNICEF-a: Milijardu dece pogodjeno ratom gladju i bolestima - 2004-12-10


Više od milijardu dece širom sveta pati od ozbiljnih teškoæa zbog kojih ne odrastaju u zdravim i bezbednim uslovima, saopštava UNICEF, i dodaje da se odredbe konvencije iz 1989. o pravima dece èesto krše. UNICEF krivi vlade zbog propusta da spreèe kršenje ljudskih prava i sprovedu ekonomske reforme. Izvršni direktor UNICEF-a, Karol Belami, navodi da, mada je progres postignut u izvesnim oblastima, zemlje širom sveta, generalno, nisu izašle u susret potrebama dece:

”Tokom deset godina rada u UNICEF-u, bila sam svedok mnogih velikih dostignuæa za decu, ali iskreno govoreæi videla sam i mnoge propuštene prilike i namerne akte pohlepe i svesno prenebregavanje stvari. Stanje u kojem se nalaze deca u svetu nije takvo kakvo bi trebalo da bude, kakvo bi moglo da bude, niti kakvo smo obeæali da æe biti“.

Karol Belami krivi vlade i apeluje na gradjane da postanu aktivniji u zahtevu da njihovi predstavnici pokažu veæu odgovornost.

”Detinjstvo velikog broja dece je dovedeno u opasnost, ne iz misterioznih razloga koje ne možemo da zamislimo, veæ zbog odluka koje donose vlade i drugi koji su na vlasti. Siromaštvo ne postoji bez razloga. Rat se ne pojavljuje niotkuda. Virus HIV i SIDA se ne šire sami po svom izboru. To je naš izbor. Kako rasporedjujemo resurse, kako procenjujemo posledice naših odluka i kako vodimo raèuna o deci kada donosimo odluke, to su momenti koji su važni“.

Mada je u izveštaju UNICEF-a prikazana sumorna slika, Karol Belami istièe da je uverena da se poboljšanja mogu postiæi, ako vlade budu preduzele korake kako bi izmenile svoje prioritete i resurse.

”Mada izgledaju kao da se ne mogu iskoreniti, siromaštvo, konflikt i SIDA se mogu okonèati ili usporiti i podvrgnuti našoj volji. Ukoliko donesemo odluke u prilog zaštiti dece, možemo postiæi gotovo sve“.

UNICEF apeluje na vlade da izadju u susret svojim obavezama u skladu sa Milenijumskim razvojnim ciljevima Ujedinjenih nacija kak bi se umanjila smrtnost dece za dve treæine do 2015. godine.

XS
SM
MD
LG