Linkovi

15. decembra 1791. Povelja o ljudskim pravima dodata Ustavu SAD - 2004-12-10


15. decembra 1791. Povelja o ljudskim pravima dodata je Ustavu SAD, pošto je takvu odluku donela i država Virdžinija. Povelja je zapravo zajednièki naziv za prvih deset amandmana kojima se Amerikancima garantuju sloboda govora, štampe i veroispovesti, miran izbor za predstavnike u Vladi i kojima se Amerikanci štite od nedozvoljenih pretresa i hapšenja. Prvih deset amandmana dodati su kako bi se umirili oni koji su smatrali da je nacionalna povelja grantovala isuviše mnogo ovlašæenja centralizovanoj Vladi, na uštrb pojedinaca. Struènjaci smatraju da je Povelja o pravima sama suština amerièkog poimanja individualnih sloboda, ogranièenosti vlasti i vladavine prava.

XS
SM
MD
LG