Linkovi

Šaron optimistièan povodom izgleda za mir u post-Arafatovoj eri - 2004-12-06


Izraelski premijer Ariel Šaron izrazio je optimizam povodom izgleda za mir na Bliskom istoku, pripisavši zaslugu za te poboljšane izglede novom rukovodstvu Palestinskih vlasti. Dopisnik Glasa Amerike Leri Džejms izveštava iz Jerusalima:

U govoru èlanovima svoje Likud stranke u Knesetu, Šaron je rekao da su mu nedavne akcije novog palestinskog rukovodstva pružile razlog za optimizam povodom izgleda za mir i uèinile ga više no ikada rešenim da sprovede planirano povlaèenje iz èitavog pojasa Gaze i delova Zapadne obale.

Izraelski lider je rekao da æe palestinsko rukovostvo naiæi na partnera spremnog na saradnju, ukoliko nastavi borbu protiv terorizma. On je takodje upozorio pobunjenièke elemente u svojoj Likud stranci da neæe oklevati da sazove prevremene izbore, ukoliko ga oni budu spreèili da ukljuèi umereniju Laburistièku stranku u vladu kako bi podupro stav svoje manjine u Knesetu.

Šaron je rekao da je široko zasnovana i stabilna vlada neophodna za spreèavanje prevremenih izbora. On je rekao da oni koji žele izbore misle da ga mogu srušiti, ali je dodao kako je uveren u svoju pobedu, ukoliko se pokaže da su prevremeni izbori neophodni. Redovni izbori trebalo bi da se održe tek u novembru 2006. Tekuæa politièka previranja rezultat su Ssaronovog plana o ukidanju jevrejskih naselja. Ta ideja lišila je Šarona koalicionih partnera, što je sa svoje strane dovelo do hitne potrebe za politièkom podrškom drugih stranaka. Likudov Centralni komitet trebalo bi kasnije ove nedelje da glasa o tome da li da prihvati Laburistièku stranku u koaliciju. U medjuvremenu, dve ankete o palestinskoj predsednièkoj trci pokazale su da najveæu popularnost uživa Mahmud Abas, sa 40 odsto podrške medju biraèima. Prema jednoj anketi zatvoreni lider palestinskog ustanka, Marvan Barguti, ima podršku 38 odosto biraèkog tela, a prema drugoj svega 21 odosto. Te dve anekte, koje su sproveli nezavisni anketari Halil Šekaki i Nabil Kukali, prve su od kako su kandidati najavili nameru da vode kampanju za palestinski predsednièki položaj. Uprkos èinjenici da se popularni Barguti prikljuèio takmièenju za predsednièki položaj, obe ankete ukazuju na veliko poveæanje popularnosti Mahmuda Abasa, kandidata grupe Fatah, najveæe i najuticajnije grupe u okviru Palestinske oslobodilaèke organizacije. I Marvan Barguti je èlan Fataha, ali se kandidovao kao nezavisni kandidat. On je u poèetku govorio da se neæe kandidovati, ali je promenio mišljenje i podneo kandidaturu nekoliko sati pre isteka kranjeg roka. Sve u svemu, deset kandidata uèestvovaæe u tri za položaj predsednika, a izbori su zakazani za 9 januar.

XS
SM
MD
LG