Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_5dec04_sex_trafficking_150.jpg">Trgovina ljudima u Izraelu - 2004-12-05


Izrael je bez sumnje medju zemljama sa najboljom graniènom kontrolom na svetu: vlasti neumorno motre da bi spreèile krijumèarenje oružja i infiltraciju samoubica-bombaša. Medjutim, granièna služba te zemlje ima jedan drugi problem -- trgovinu ženama. Vlasti kažu da je organizovani kriminal prokrijumèario u Izrael više hiljada žena, mahom iz Rusije i bivših sovjetskih republika, koje rade kao prostitutke.

Hiljadama godina beduini se bave nomadskim stoèarstvom u pustinjskoj divljini Sinaja i Negeva. Medjutim, sada se neki od njih bave drugaèijom trgovinom -- krujumèare drogu i prostitutke iz Egipta u Izrael. Pripadnik beduinskog plemena Jid Kaèa priznaje da zna o tim krijumèarskim operacijama ali da se ”pravi da ih ne vidi.“

Jid Kaša, beduin: Krijumèare bez želje da naude Izraelu. Beduini koji krijumèare drogu drugaèiji su od krijumèara u Gazi koji na Zapadnu obalu šalju oružje. Nama je stalo do bezbednosti Izraela.“

Suoèen sa palestinskim terorizmom, Izrael koristi za zaštitu svojih granica najsavršeniju tehnologiji na svetu. Ali, divljina pustinje se pokazala kao opasniji i moæniji neprijatelj policije nego što su to problemi duž granice sa Zapadnom obalom i pojasom Gaze. Naèelnik izraelske policije Amnon Ziv predvodi operacije protiv krijumèara duž izraelske strane granice sa Egiptom.

Amnon Ziv, naèelnik graniène policije: Prema obaveštajnim podacima, noæas æe biti pokušano prebacivanje skoro 4 tone duvana i droge. Pored toga, granicu æe pokušati da predje i odredjeni broj žena. Sve to stiže iz tri razlièita pravca tako da smo snage rasporedili na tri mesta.

Do sada je Zivov tim uhapsio 130 prostitutki i zaplenio preko 40 tona droge. Ali veliki broj žena je ipak uspeo da udje u zemlju i sada radi u Tel Avivu i drugim delovima Izraela. Skoro sve te žene su izraelski kriminalni klanovi kupili preko interneta plaæajuæi 3500 do 7000 dolara po ženi.

Eli Levi, policijski zvaniènik :Te žene su roblje, kupuju ih i cenjkaju se: ako imaju plave oèi za njih više plate, ako su visoke, i cena je viša. Za ružnije plaæaju manje...

Izraelski kriminalni klanovi zaradjuju milione, dok beduini koji se bave krijumèarenjem zaradjuju puno manje mada više rizikuju. U proseku jednom nedeljno strane prostitutke se dovode u Levijev centar odakle se deportuju. Medju njima je i Marusja, 23-godišnja Ruskinja koja je iz Moskve došla u Egipat pošto je pristala da radi kao prostitutka u Izraelu.

Marusja, prostitutka: U Egiptu smo se ukrcale u autobus i odvedene na dogovorenu lokaciju gde su nas preuzeli beduini u džipu. Dovezli su nas do granice koju smo jednostavno peške prešle.

Marusja kaže da je dospela do Tel Aviva gde joj odredjeno da radi na autobuskoj stanici. Grupe za zaštitu ljudskih prava pocenjuju da u Izraelu radi èak 7000 stranih prostituki. Mada su izraelskoj policiji data veæa ovlašæenja u suzbijanju tog problema, vlasti smatraju da kriminalni klanovi ipak pobedjuju u toj bitci.

Eli Levi, policijski zvaniènik: Hvatamo te devojke i šaljemo ih tamo odakle su došle. To nanosi štetu kriminalnim klanovima ali ne verujem da æe zbog toga obustaviti aktivnosti jer se radi o velikim parama.

Marusja, prostituka: Odmah mi je reèeno koliko æu zaradjivati i èime æu se baviti. Prvog meseca sam otplaæivala dug na ime putnih troškova. Sve devojke moraju da vrate te pare. Ali, ljudi sa kojima sam radila bili su prema meni dobri. I ni zbog èega mi nije žao; život u Rusiji je vrlo težak.

Na stotine, možda i na hiljade mladih žena poput Marusje spremno je da se izloži svim pomenutim rizicima uprkos neizvesnoj buduænosti koja ih oèekuje u Izraelu.

XS
SM
MD
LG