Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_4dec04_Masari_150.jpg">Šef Misije OEBS-a u Beogradu Mauricio Masari zatražio hitno usvajanje policijskih zakona u Crnoj Gori - 2004-12-04


Vladajuæa crnogorska koalicija se spori zbog izbora direktora policije i agencije za nacionalnu bezbjednost. Demokratska partija socijalista smatra da je izbor èelnih ljudi tih institucija u nadležnosti Vlade, dok Socijaldemokratska partija traži prethodnu saglasnost Skupštine.

Masari je kazao da poslije konstakata predstavnika Vlade i OEBS-a ima napredka u vezi sa usvajanjem policijskih zakona, ali da OEBS ne može pronaæi odgovor.

"Dogovor moraju naæi politièke partije. To zavisi od njih, a mi možemo da preporuèimo brzo postizanje dogovora", kazao je Masari. Prema njegovim rijeèima, važno je da policijski zakoni budu usvojeni dogovorom vladajuæih partija.

I dok èelnici SDP ne žele da govore o sukobu sa koalicionim partnerom povodom nesporazuma oko zakona o policiji, portparol Demokratska partija socijalista Predrag Sekuliæ tvrdi da ta stranka ne snosi krivicu zato što nijesu usvojeni policijski zakoni i nema namjeru da pravi kompromis u vezi sa reformskim zakonima.

Prema rijeèima Sekuliæa, DPS je svjesna èinjenice da policijski zakoni treba da što prije budu usvojeni, jer se sa tim nedopustivo kasni.

"DPS ne snosi krivicu zašto ovi zakoni u tekstu koji je predložila Vlada nijesu usvojeni. Vlada je bila jednoglasna prilikom utvrðivanja predloga tih zakona, a kasnije se pojavio predlog koalicionog partnera u vezi naèina izbora direktora policije i agencije", kazao je Sekuliæ.

On smatra da predlog SDP-a narušava ustavni princip podjele vlasti.

"DPS ne snosi krivicu što zakoni nijesu usvojeni i njen stav je jasan. Nemamo namjeru da pravimo kompromis sa reformskim zakonima i rušimo ustavni koncept podjele vlasti", kazao je Sekuliæ.

XS
SM
MD
LG