Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_3dec04_Vujanovic_15.jpg">Crnogorski predsednik Filip Vujanoviæ založio se danas za amandmanske izmene Ustava Crne Gore - 2004-12-03


Šef Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, Mauricio Masari boravio je danas u Podgorici gdje je sa crnogorskim zvaniènicima razgovarao o funkcionisanju institucija unije Crne Gore i Srbije i oèekivanjima od sastanka koji je predsjednik SCG Svetozar Maroviæ zakazao za 10. decembar.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanoviæ saopštio je Masariju stavove o funkcionisanju i cijeni koštanja unije, koje namjerava iznijeti i u razgovoru sa državnim predstavnicima Srbije, istièe se u saopštenju iz kabineta crnogorskog redsjednika. U otvorenom razgovoru sa šefom Misije OEBS-a, tema su bile i ustavne promjene u Crnoj Gori. I ovom prilikom predsjednik Crne Gore je saopštio da smatra kako sada treba izvršiti najnužnije amandmanske izmjene Ustava Crne Gore, uz visoku saglasnost ili konsenzus u Skupštini.

Crnogorski premijer Milo Ðukanoviæ i šef Misije OEBS u Srbiji i Crnoj Gori Mauricio Masari ocijenili su da je interes Vlade i drugih nadležnih organa da uvažava i primjenjuje preporuke i sugestije te organizacije.

Ðukanoviæ je razgovarao sa Masarijem o saradnji Misije OEBS-a sa Vladom i drugim organima Crne Gore, aktuelnim politièko-ekonomskim kretanjima u Republici, toku reformskih procesa i odnosima u državnoj zajednici.

"Visoko je ocijenjena spremnost OEBS-a da pomogne u procesu izvršavanja meðunarodnih obaveza, kao i daljoj izgradnji institucija i njihovom osposobljvanju za prikljuèivanje evropskim i evroatlanstkim strukturama", kaže se u saopštenju iz Ðukanoviæevog kabineta.

Navodi se da je posebno istaknut doprinos reformi snaga bezbjednosti i izradi propisa u toj oblasti, unapreðivanju slobodnog psristupa informacijama i regulisanju položaja i prava nacionalnih manjina, kao i borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima i definisanju sukoba interesa.

Crnogorski ministar pravde Željko Šturanoviæ predložio je da se poèetkom 2005. godine u Podgorici potpiše sporazum o regionalnoj saradnji državnih tužilaštava tokom predkriviènog postupka. Šef Misije OEBS-a razgovarao je i sa predstavnicima SNP, prvenstveno o potrebi organizovanja neposrednih izbora i saradnji sa Haškim tribunalom.

XS
SM
MD
LG