Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_4dec04_varioptic_le.jpg">Teèni objektivi za mobilne telefone - 2004-12-03


Mobilni telefoni sa ugradjenim video kamerama mogli bi uskoro da dobiju, umesto plastiènih, teène objektive, uz znatne prednosti. Ovaj pronalazak francuske kompanije Varioptik, zasniva se na pojavi da kapljica vode na tankom sloju izolacionog materijala, nanetom preko metalne podloge, menja oblik u zavisnosti od elektriène struje.

Zamislite okruglu plitku posudu, konusnog oblika, zatvorenu sa obe strane potpuno ravnim staklom, u èijoj unutrašnjosti se, kao u nekom sendvièu, nalaze sloj vode i sloj ulja. Jedna elektroda je u kontaktu sa vodom, a druga sa koniènom posudom Kada je elektrièni napon na nuli, granica izmedju dve teènosti je paralelna sa staklenim poklopcima. Ali ako se kroz elektrode propusti struja, granica se iskrivljava i drugaèije prelama svetlost. Samim tim, menja se fokalna dužina teènog soèiva. Ovakav objektiv ima nekoliko znaèajnih prednosti: kao prvo, nema pokretnih delova, što znaèi da je i manje podložan kvarovima i troši deset puta manje struje od objektiva sa elektromotorom. Zatim, jednostavniji je i jeftiniji za proizvodnju, a reagovanje na komandu za promenu fokusa je znatno brže - dva stota dela sekunde. Struènjaci kompanije Varioptiks predvidjaju da bi takva soèiva mogla da se koriste i u kamerama za endoskopiju - odnosno za snimanje unutar ljudskog tela. Prvi mobilni telefoni sa teènim objektivima oèekuju se kroz oko godinu dana. Adresu sa više pojedinosti naæi æete na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG