Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_3dec04_Bosnia_150.jpg">Snage za stabilizaciju mira u BiH okonèale svoju misiju i predale mandat snagama Evropske unije – EUFOR-u - 2004-12-02


NATO æe medjutim zadržati svoj štab u BiH - za komandanta štaba je imenovan brigadni general Stiven Šuk, dok æe komandant EUFOR-a biti britanski general-major Dejvid Liki. U sastavu EUFOR-a je 7000 vojnika iz 33 države, a imaæe isti status kao SFOR. Visoki evropski zvaniènici koji su prisustvovali ceremoniji, naveli su da æe snage EU i NATO-a nastaviti da pomažu vlastima u BIH u borbi protiv kriminala, reformama i hvatanju haških optuženika.

SFOR je mandat mirovne misije u Bosni i Hercegovini predao snagama EU na ceremoniji u vojnoj bazi u Butmiru kod Sarajeva, kojoj su prisustvovali najviši zvaniènici BiH i medjunarodne zajednice. Predsedavajuæi predsedništva BiH, Borislav Paravac, izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska EUFOR-a i nastavljenog prisustva NATO-a u BIH. Predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Havijer Solana rekao je da današnji skup pokazuje da se treba okrenuti ka buduænosti, ali da se ne sme zaboraviti lekcija nauèena iz prošlosti. Solana je naglasio da je buduænost BiH u Evropi. «Danas Evropska unija preuzima novu odgovornost i tu æe dužnost obavljati sa istom efikasnošæu kao njen prethodnik iz NATO-a», rekao je Solana.

NATO æe zadržati štab u Sarajevu da bi pružio pomoæ vlastima BiH u reformi vojske, ali i u potrazi za osumnjièenima za ratne zloèine. Generalni sekretar NATO-a Jap de Hop Shefer je medjutim naglasio da odgovornost za hvatanje haških begunaca kao što su Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ, snose oni koji pomažu da se kriju. «SFOR je uèinio sve što je mogao i za mene je isto kao i za vas razoèaranje to što ratni zloèinci nisu tamo gde im je mesto. A mesto im nije ovde, na slobodi, nego u Hagu. SFOR je dao sve od sebe i ja zato ne prihvatam kritike upuæene SFOR-u i NATO-u, jer je SFOR uhapsio 28 optuženih za ratne zloèine dok vlasti u RS i BIH nisu nijednog», rekao je De Hop Shefer, izrazivši uverenje da æe EU i NATO uèiniti sve što mogu da pomognu vlastima BiH za koje je – kako je naglasio - važno da saradjuju.

De Hop Shefer je medjutim istakao da gradjani BiH imaju razlog za optimizam, jer žive u sigurnom okruženju koje je obezbedio NATO. Inaèe, od 1992 godine u dosadašnjoj mirovnoj misiji NATO-a u Bosni i Hercegovini uèestvovalo je više od 500,000 vojnika iz više od 40 zemalja.

XS
SM
MD
LG