Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/us_eagle.jpg">Beloglavi orao sa strelama na jednoj i maslinovom granom na drugoj strani kovanog novèiæa simbol je Sjedinjenih Država - 2004-11-30


Aleks Bigler veæ više od 20 godina pravi odlivke peèata Sjedinjenih Država sa orlom - u maloj livnici “Ekvestrijan fordž”.

“Za nas je velika èast i ponos što možemo da pravimo ove stvari i imamo privilegiju da na taj naèin predstavljamo Sjedinjene Države”, kaže Bigler.

Peèati od bronze, veliki i mali, stoje na zidovima u sudnicama širom zemlje i amerièkim ambasadama u inostranstvu. Aleks upravo završava jedan od šest peèata koji æe biti postavljeni na zidove nove amerièke ambasade u Bagdadu. Da bi slika bila savršena, Aleks turpijom mukotrpno skida suvišne deliæe metala i neprekidno prstima ispituje površinu.

“Detalj je izuzetno važan, jer odreðuje površinu u pogledu boje, teksture i oblika. To su elementi izraza”, kaže livac, koji je zapoèeo ceo biznis zajedno sa suprugom Ajlom kao neku vrstu hobija - poèetkom 1970-ih, praveæi šnale za pojas za jahaèe dresiranih konja.

“Poèeli smo na kuhinjskom stolu, onda prešli u garažu i potom se proširili na staju, dok se nismo preselili ovde i poèeli ozbiljan posao”, objašnjava Aleks.

Sada se radi u livnici, uz pomoæ peæi u kojoj temperatura dostiže 1200 stepeni Celzijusa, uspunjenoj zadahom rastopljenog metala, voska i hemijski obraðenog peska, u kojoj je i disanje otežano.

Aleks se zainteresovao za Velike amerièke peèate tokom 80-ih, kada je zapazio da mnogi peèati, pogotovu oni sa orlom, vise u razlièitim državnim kancelarijama i - da su svi razlièiti. Posle višegodišnjeg istraživanja, on i dalje nastoji da napravi taènu kopiju koju je amerièki Kongres odobrio 1885, jer je to - kako kaže - veoma važno...

“Ono što je važno, jeste da ljudi ne shvataju da taj peèat predstavlja Sjedinjene Države”, kaže Aleks, objašnjavajuæi da se on zbog toga i postavlja u federalne sudnice i na zidove i ulaze ambasada.

Sa šakom pomoænika, Aleks u svojoj livnici takoðe pravi bronzane brave za vratnice važnih prestonièkih kancelarija. Meðutim, sve je veæi problem pronaæi vešte umetnike, koji su spremni da rade u livnici.

“Voleo bih da mogu da odem negde u inostranstvo, na primer u neku nerazvijenu zemlju i tamo pronaðem ljude”, kaže Aleks, istièuæi da bi ceo posao procvetao kada bi mogao da naðe desetak veštih livaca.

Aleks Bigler voli svoj posao i strasno pravi savršene odlivke nacionalnog simbola.

XS
SM
MD
LG