Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/150_Focus_On_Iraq24Aug04jpg.jpg">Stranke koje okupljaju šiite u Iraku zatražile su danas da opšti izbori u toj zemlji budu održani 30. januara - 2004-11-27


Privremena iraèka vlada izrazila je rešenost da održi izbore na vreme, uprkos zahtevima jednog broja politièkih stranaka da izbori budu odloženi zbog nastavljenog nasilja u zemlji. Danas je, inaèe, u Iraku poginulo najmanje petoro ljudi.

Predstavnik premijera Ijada Alavija saopštio je danas da vlada ne želi da odlaže izbore, zakazane za 30. januar, pozvavši pri tom sve Iraèane da na njima uèestvuju. Meðutim, juèe je najmanje 15 politièkih stranaka uputilo peticiju Izbornoj komisiji u kojoj, zbog rastuæeg nasilja u zemlji, traže da se izbori odlože za period do šest meseci. Nekoliko kljuènih iraèkih politièkih liènosti - koje su želele da ostanu anonimne - tvrdi da nema nikakvih garancija da æe u narednim mesecima bezbednosna situacija da se popravi i da bi odlaganje izbora bilo samo dalji podstrek pobunjenicima. Pritisak za odlaganje izbora dolazi uglavnom od strane iraèkih manjinskih sunita. Sunitski sveštenici su zapretili da æe proglasiti bojkot izbora ukoliko datum održavanja ostane nepromenjen. Oni tvrde da æe nasilje u mestima kao što su Faludža, Tikrit, Bakuba, i delovi Bagdada, spreèiti sunite da izaðu na birališta. Politièki aktivista i advokat Džalid Ibrahim, koji živi u Bagdadu, veruje da bi odlaganje izbora omoguæilo svim strankama da se uspešnije takmièe:

Ibrahim kaže da bi pomeranje izbora omoguæilo svim politièkim strankama, bilo manjiskih sunita, kao i šiitskoj stranci premijera Alavija, da se bolje organizuju, a biraèima moguænost da se bolje informišu o strankama koje uèestvuju na izborima. S druge strane, veæina iraèkih šiita želi da se izbori održe na vreme kako ne bi izgubili vlast koju su stekli nakon pada sunitskog Sadama Huseina. Hasan Ali, šiitski musliman i lekar po zanimanju, smatra da izbore treba održati kao što je planirano:

Doktor Ali kaže da æe izbori ubrzati odlazak amerièkih i britanskih trupa iz Iraka. Time æe, kako on smatra, pobunjenici izgubiti motiv za svoje napade. Prema odredbama privremenog iraèkog ustava, kraj januara je rok do kojeg moraju da se održe izbori za 275 èlanova nove Narodne skupštine. Nasilje je, inaèe, nastavljeno i danas. Pobunjenici su na kratko zauzeli jednu vladinu zgradu u mestu Al Halis oko 70 kilometara severno od Bagdada. Nakon dvoèasovnog oružanog okršaja, amerièke i iraèke snage preuzele su kontrolu nad zgradom. U incidentu je poginulo nekoliko pobunjenika, a ranjen je jedan iraèki policajac.

XS
SM
MD
LG