Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/aptn_AIEA_Iran_10mar04.jpg">Diplomate Meðunarodne agencije za atomsku energiju vide moguæi dogovor sledeæe nedelje  - 2004-11-27


Uprava Meðunarodne agencije za atomsku energiju odložila je raspravu o iranskom nuklearnom programu do ponedeljka, kako bi dala više vremena evropskim zemljama i Teheranu da usvoje konaène odredbe sporazuma o zamrzavanju iranskog programa za obogaæivanje uranijuma.

Portparol Meðunarodne agencije za atomsku energiju Mark Gvozdecki izjavio je reporterima da diplomate iza zatvorenih vrata nastavljaju razgovore koji imaju za cilj završetak privodjenje kraju sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Gvozdecki nije pridavao veliki znaèaj preostalim nesuglasicama oko iranskog zahteva da se iz nacrta sporazuma o zaustavljanju obogaæivanja uranijuma koji je sastavljen poèetkom nedelje, izuzme 20 centrifuga, koje mogu da se koriste kako za energetska postrojenja tako i za nuklearno oružje.

“Mislim da æe doæi do dogovora.”

Iranski ministar spoljnih poslova Kamal Harazi, izjavio je danas u Teheranu da dogovor sa Evropom ne zabranjuje korišæenje centrifuga za istraživanja i razvoj i dodao da æe se pomenute centrifuge koristiti iskljuèivo u istraživaèke svrhe, a da æe primenu nadgledati Meðunarodna agencija za atomsku energiju. Evropski pregovaraèi, sa druge strane, traže zamrzavanje svih aktivnosti nuklearnog programa. Meðunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da treba saèekati ishod daljih pregovora Evrope i Irana, posle èega diplomate treba da usvoje rezoluciju o Iranu, koju æe Uprava agencije, kako se oèekuje, razmatrati u ponedeljak. Šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej, izjavio je da oèekuje da æe rezolucija biti usvojena.

“Koliko ja znam, došlo je do velikog napretka na tekstu rezolucije, tako da se nadam da æemo moæi da imamo rezoluciju koja æe se baviti svim znaèajnim pitanjima, i koja æe nas približiti kona;noj saglasnosti, i u smislu verifikacije i u smislu praæenja obustavljanja aktivnosti. Nadam se da æe rezoulcija takoðe otvoriti put za dijalog o svim važnim pitanjima izmeðu EU i Irana.”

Oèekuje se da æe rezolucija biti sredstvo vršenja pritiska na Iran, sve dok se ne reše najvažnija pitanja o nuklearnom programu te zemlje, koji je razvijan u tajnosti u poslednje dve decenije. Sjedinjene Države veruju da Iran radi na programu razvoja nuklearnog oružja, što Teheran demantuje insistirajuæi na tome da je program iskljuèivo namenjen proizvodnji nuklearne energije. Tokom pregovora sa Iranom, diplomate Meðunarodne agencije za atomsku energiju pomenule su moguænost iznošenja ovog problema pred Savetom bezbednosti UN, koji bi Iranu mogao da uvede sankcije.

XS
SM
MD
LG