Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_27nov04_angelina_jo.jpg">U amerièke bioskope stigao dugooèekivani film Olivera Stouna ALEKSANDAR - 2004-11-27


Poznati glumac Kolin Farel tumaèi lik makedonskog imperatora Aleksandra Velikog, jednog od najveæih vojnih stratega i osvajaèa, koji je umro na vrhuncu svoje karijere. U flimu ALEKSANDAR, o ovom istorijskom liku govori se kao o mladiæu koji je predvodeæi grèke legije za samo osam godina osvojio 36 hiljada kilometara, taènije najveæi deo tada poznatog sveta.

Aleksandar je umro u 33. godini, na vrhuncu osvanjanja, koja su postavila temelje za ekspanziju helenistièke kulture i hrišæanstva. Kolin Farel kaže da su mu prouèavanje istorije i veoma detaljni scenario Olivera Stuouna pomogli ne da stvori super-heroja, veæ da doèara lik sa osobinama koja ima svaki èovek i koji itekako razume strah.

“Aleksandar je na naposletku bio samo obièan smrtnik, bez obzira na to što je smatrao ili su mu drugi govorili da je bio sin samog Zevsa ili neko božanstvo. On je krvario, patio zbog izdaje, plašio se mnogih stvari. Nije se plašio smrti, ni svoje ni tuðe, ali se plašio izdaje i toga da nikada neæe pronaæi pravu ljubav. Živeo je u strahu zato što ni u koga nije imao poverenja, a plašio se samoæe i toga da æe ostati bez naslednika. Sav taj strah, a možda najviše strah od neuspeha, terao ga je da ide napred i da postigne to što je postigao.”

Andželina Džoli tumaèi Aleksandrovu majku Olimpiju, manipulativnu ženu koja je umnogome doprinela njegovom usponu, ali i padu.

“Ja bih se ponašala isto tako da sam živela u to vreme, kada žene nisu imale nikakva prava i kada je biti majka znaèilo samo da rodiš dete. Da Aleksandar nije postao kralj, oni bi morali da idu u izgnanstvo ili bi bili ubijeni. Mislim da se Olimpija zapravo borila da preživi u veoma surovo vreme, a jedan od naèina je bio da svome sinu ne kaže ”Radi šta želiš i šta voliš “, veæ ”Ne može, i imaš zacrtanu sudbinu i moraš da budeš jak“.

U filmu ALEKSANDAR Val Kilmer tumaèi Filipa Makedonskog, a veliku pažnju medija, i posebno javnosti u Grèkoj probudio je skoro homoseksualni odnos izmedju Aleksandra i Hefesta, njegovog druga iz detinjstva i brojnim drugim Aleksandrovim seksualnim avanturama, pored ostalog i sa persijkom Roksanom, koju tumaèi Rosario Doson. Uprkos tvrdnjama istorièara da biseksualnost nije bila ništa neobièno za ono vreme, Kolin Farel se slaže sa Stounovim izborom da ne bide eksplicitan u prikazivanju njegovih fizièkih odnosa.

“Napravite izbor i odluèite šta æete prikazati . Slažem se da Hefest i Aleksandar nije trebalo da budu u seksualnoj situaciji, zato što se njihov odnos nije bazirao na tome. Njihov odnos se zasnivao na èistoj i apsolutnoj ljubavi od ranog detinjstva do poslednjeg daha. Svi su skloni da reèenice kao ”Hefeste, ostani sa mnom veèeras“ i ”ti si ono što želim i jedino što sam ikada želeo“ protumaèe iskluèivo kao seksualni odnos, ali nismo želeli da budemo eksplicitni do kraja jer smo želeli da shavte ljubav dvojice muškaraca.”

Scenarista i reditelj Oliver Stoun tvrdi da u filmu nema paralela sa modernim politièkim svetom, ali da su istorijske èinjenice takve da se neko zakljuèci sami nameæu.

“ALEKSANDAR je prièa stara oko 2500 godina i postoji dobar razlog što ga se ljudi seæaju: Aleksandar nije bio samo genije osvajaè, veæ i neko ko je plakao za vojnicima na bojnom polju. Imao je širinu vizije, nije bio iskljuèiv ni prema jednoj kulturi ili religiji. Proširio je Grèku na istok, ali je i u grèki život ukljuèio mnogo toga sa istoka.”

Oliver Stoun je od poèetka devedesetih radio na filmu, a želeo je da naslovnu ulogu ponudi Tomu Kruzu. Medjutim, ulogu je dobio Kolin Farel, koji lik Aleksandra tumaèi svojim autentiènim irskim akcentom. Film je koštao 100 miliona dolara, a sniman je u Maroku i na Tajlandu. Muziku za film ALEKSANDAR, koji dolazi u evropske bioskope krajem novembra, pisao je proslavljeni grèki kompozitor Vangelis.

XS
SM
MD
LG