Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pool_14mar03_bush_iraq_150.jpg">Medjunarodni plan nazvan ”mapa za mir“ stavljen na led takotreæi èim ga je predsednik Buš lansirao - 2004-11-26


Izraelci i Palestinci nisu ispunili ni njegov prvi deo. Izrael i Sjedinjene Države su za to okrivljavali Jasera Arafata, dok su Palestinci okrivljavali Izrael. Ali posle Arafatove smrti, obnavljanje tog plana ponovo je došlo na dnevni red, što je predsednik Buš jasno nagovestio na konferenciji za štampu.

”Nadam se da æemo uèiniti dobar napredak. Mislim da je važno za naše prijatelje, Izraelce, da na svojoj granici imaju miroljubivu palestinsku državu, a za Palestince je važno da imaju buduænost ispunjenu nadom.“

Izraelski premijer Arijel Šaron takodje je rekao da je Bliski istok došao do prelomne taèke:

Šaron je rekao da æe Izrael nastaviti da traga za mirom, ali da æe palestinsko rukovodstvo najpre morati da pokaže da ozbiljno nastoji da spreèi terorizam. Medjutim, ankete sprovedene medju Palestincima pokazuju njihovo duboko uverenje da je Šaron najveæa prepreka miru. Ipak, Palestinci su itekako svesni èinjenice da je Arafatova smrt otvorila nove moguænosti. Mahmud Labadi je generalni direktor Palestinskog zakonodavnog saveta:

”Jasera Arafata su Izraelci i Amerikanci proglasili za irelevantnu osobu. Nadajmo se da æe sada izmeniti to gledište i da æe poèeti da razgovaraju sa novim palestinskim rukovodstvom.“

Bivši palestinski premijer Mahmud Abas, sada privremeni lider Palestinske oslobodilaèke organizacije i èovek koga veæina vidi kao verovatnog Arafatovog naslednika, smatra se pristalicom reformi i umerenih gledišta jer je osudio napade ekstremista na Izrael. Ali, dok Abas uživa podršku Vašingtona, medju Palstincima ona je znano manja. Sociolog Nader Izat Sajed kaže da to može da bude ozbiljan problem:

”Neko kao Abas nema dovoljno popularnosti da bi sprovodio riziène projekte sa Šaronom i Sjedinjenim Državama. On bi morao da bude popularniji i da ima znatno veæu podršku u narodu da bi mogao da sprovede taj proces.“

Profesor Sajed dodaje da ni jedan od sadašnjih prelaznih lidera nema podršku u narodu niti dovoljno velik politièki uticaj za donošenje teških odluka u bilo kakvim pregovorima. Medjutim, Abas vodi pregovore sa ekstremistièkim grupama o obustavljanju nasilja kako bi izbori, zakazani za 9. jauar, i prenos vlasti mogli da se sprovedu bez prepreka. Sa svoje strane, Izrael je ublažio vojne operacije na palestinskim teritorijama i nagovestio da bi mogao da planirano povlaèenje iz pojasa Gaze sprovede u koordinaciji sa Palestincima. Izraelski ministar inostranih poslova Silvan Šalom rekao je da pregovori verovatno neæe biti laki, a možda èak i vrlo teški. Ali on je dodao da vredi pokušati jer bi, ako budu uspešni, predstavljali istoirijski potez koji bi mogao da promeni ne samo Bliski istok veæ i èitav svet.

XS
SM
MD
LG