Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_23nov04_mid_sm_150.jpg">Elektronika pomaže ošteæenim èulima - 2004-11-24


Naša èula nisu ništa drugo do senzori osetljivi na razne fizièke i hemijske nadražaje, koje u obliku elektronskih signala šalju u mozak. Imajuæi to u vidu, grupa nauènika Medicinskog fakulteta univerziteta države Viskonsin konstrusala je novi uredjaja nazvan ”Brejnport“ koji je jednoj pacijentkinji sa ošteæenim èulom ravnoteže pomogao da ponovo stane sa sopstvene noge. Eksperimentalni uredjaj sastoji se od specijalne trake, velièine poštanske marke, sa 144 mikroelektrode, koja se stavlja - verovali ili ne - na jezik. Traka je tankim kablom povezana sa nekom vrstom libele prièvršæene na glavi pacijentkinje. Pomoæu elektroda, signali iz libele putovali su preko jezika do njenog mozga. Štaviše, traku je morala da drži na jeziku samo jednom dnevno, dvadesetak minuta, što joj je pomoglo da ostatak dana ima dobar oseæaj ravnoteže. Nauènici kažu da bi ova nova porodica uredjaja mogla da napravi èuda. Na primer piloti, koji u magli èesto gube oseæaj šta je gore, a šta dole, mogli bi preko jezika da uspostave ravnotežu aviona. Hirurzi bi prilikom osetljivih operacija mogli da na jeziku oseæaju vrh mikroskopske sonde kojom ispituju osetljivo tkivo. Amerièka mornarica eksperimentiše sa sliènim uredjajem pomoæu koga bi ronioci mogli da se preko jezika orjentišu u mraènim dubinama.

XS
SM
MD
LG