Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/pd_croatian_daniel_serwer_150.jpg"> Server: Status Kosova - jedino pitanje rata i mira na Balkanu  - 2004-11-22


SERVER: Svakako æe prioritetno mesto imati Irak, Bliski istok, Avganistan, Severna Koreja, Pakistan i druge zemlje i pitanja koja dolaze pre Balkana. U ovom trenutku pitanja Balkana je periferno, a razlog tome je da su ratovi u tom regionu završeni, a sada smo u teškom i dugom procesu izgradnje mira, što nije neka udarna vest, ili vest za naslovne stranice listova. Po mom mišljenju ostalo je samo još jedno pitanje rata i mira na Balkanu -- a to je status Kosova. Sve drugo je stvar, manje više, normalnih politièkih tokova, sem Kosova.

GLAS AMERIKE:Po vašem mišljenju, kakav je stav Vašingtona i Brisela u pogledu nezavisnosti Kosova, a u svetlu nastojanja kosovskih Albanaca na ostvare suverenitet i potpunog odbacianju tih aspiracija od strane Beograda?

SERVER: Beograd i Priština imaju pravo na svoje stavove, koji su, jasno je, potpuno opreèni. Brisel i Vašington do sada nisu doneli nikakve konaène zakljuèke o rešenju kosovskog pitanja. SAD i Evropska unija su saglasni da žele mirno rešenje tog problema, koje bi se postiglo pregovorima. Razne diplomate kažu da znaju kakvo æe biti rešenje za Kosovo, ali u to nisam siguran.

GLAS AMERIKE: Dakle, u ovom trenutku ne možemo govoriti o bilo kakvim specifiènim rešenjima: eventualnoj nezavisnosti Kosova ili primeni rezolucije UN 1244?

SERVER:Rezolucijiom 1244 se obezbedjuju uslovi za prelazni period, pre odluke o konaènom statusu Kosova. Drugim reèima, ne postoji kontradikcija u pogledu održavanja suvereniteta Srbije u skladu sa rezolucijom 1244, niti o pitanju nezavisnosti te pokrajine, pošto se tom rezolucijom ne iskljuèuje moguænost nezavisnosti, što æe biti predmet pregovora, kao i pitanje održavanja suvereniteta Srbije.

GLAS AMERIKE:Šta je Haški tribunal ostvario do sada, a šta nije, i u kojoj meri je ta institucija sada relevantna?

SERVER: Haški sud obavlja svoj posao: da se pred lice pravde izvedu optuženi, kojima nije moglo da se sudi u njihovim zemljama za ratne zloèine i zlodela protiv èoveènosti. Do sada je veæi broj optuženih osudjen i ne znam mnoge ljude koji se ne bi složili sa tim presudama. Medjutim, poznajem mnoge ljude koji ne podržavaju Haški sud kao instituciju, ali ne znam ljude koji bi mogli da kažu da je ta i ta osoba osudjena, a da je nevina. To ne èujem u Beogradu, Sarajevu ili Zagrebu. Mislim da postoji rastuæe prihvatanje èinjenice da su sve strane poèinile ratne zloèine u ratovima 1990-tih godina. Ironièno je da dok se Beograd opire saradnji sa Haškim tribunalom, taj sud vodi postupak protiv Nasera Oriæa i Fatmira Ljimaja, koji su optuženi za ratne zloèine protiv Srba. Seæam se da su mi svojevremeno neki Srbi govorili da æe steæi poverenje u Haški sud tek kada na tom tribunalu bude sudjeno Naseru Oriæu. Eto, njemu se sada sudi u Hagu i nisam siguran koliko Srba je upoznato sa tom èinjenicom, koja je važna. Haški sud obavlja svoj posao i ne verujem da bi protiv bilo koga optuženog za ratne zloèine, ukljuèujuæi Miloševiæa, bilo moguæe voditi sudski postupak u njihovim zemljama. Svi se slažu da bi bilo bolje suditi optuženima za ratne zloèine u sudovima njihovih zemalja, ali bi za to trebalo izgraditi pravosudne institucije u kojima bi mogli da se vode takvi sudski procesi.

GLAS AMERIKE: Crnogorski lideri u poslednje vreme sve više ukazuju na nesaradnju Beograda sa Haškim sudom kao razlog za jaèanje svojih težnji ka nezavisnosti. Vaš komentar o tome?

SERVER: Izvestan broj Crnogoraca koji želi nezavisnost koristiæe svako pitanje koje im ide u prilog da bi ojaèao svoju poziciju. Medjutim, stvaran problem je u tome da jedan deo državne zajednice (Crna Gora) smatra da Hagu treba izruèiti svakoga ko je optužen za ratne zloèine, a drugi (Srbija) ima sasvim drugi stav. To je ozbiljan problem, koji bi Srbija i Crna Gora treblao da reše, mada je lièno podržavam stav Crne Gore. Nema razloga da se optuženi za ratne zloèine, koji se nalaze u Srbiji, ne izruèe Haškom sudu gde æe imati priliku da se brane. Mnogi su veæ otišli u Hag. Hrvatski ministar inostranih poslova, Jadranko Prliæ, koga sam lièno poznavao, nalazi se u Hagu oèekujuæi sudski proces. Ramuš Haradinaj je nedavno otišao u Hag radi saslušavanja. Prava stvar je odazvati se pozivu Haškog tribunala.

XS
SM
MD
LG