Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_18nov04_Mit_140.jpg">Uspešno isproban prototip svemirskog lifta - 2004-11-18


Grupa studenata Masaèusteskog instituta za tehnologiju, u Bostonu, uspešno je ove nedelje isprobala prototip svemirskog lifta koji bi mogao da unese revoluciju u saobraæaj izmedju zemlje i svemirskih stanica u niskoj orbiti.

Zaboravite na teške rakete, ogromne kolièine goriva, višemeseène pripreme astronauta... sve to bi moglo da postane prošlost ako se ova stvarèica pokaže upotrebljivom. Još otkada je sedamdesetih godina èuveni pisac nauène fantastike Artur Si Klark zamislio svemirski lift, koji bi prevozio teret do orbitalnih stanica, nauènici se poigravaju sa tom idejom. Lift koji je ove nedelje isprobala grupa postdiplomaca na ”Em-aj-tiju“, kretao se sopstvenim pogonom, puzeæi uz laku traku od specijalnog materijala. Visinu od 88 metara savladao je bez problema, uprkos lošem vremenu. Takva traka mogla da se jednoga dana razmota od zemlje do orbitalne stanice, a duž nje bi moglo da cirkuliše robotsko vozilo, prevozeæi sve moguæe vrste opreme. Na visini od 35 hiljada kilometara medjusobno suprotstavljene gravitaciona i centripetalna sila držale bi traku zategnutom. U ovom trenutku, najveæu prepreku predstavlja materijal za izradu trake, koji bi morao da bude jaèi od èelika. Mnoge japanske i amerièke firme rade na razvoju takvih materijala na bazi nanocevèica, tako da upuæeni smatraju da bi prvi svemirski lift mogao da bude postavljen kroz 10 do 15 godina. Adresu sa slikama eksperimenta na Em-aj-tiju naæi æete na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG